Monday, June 11, 2012

Mesyuarat Penyelarasan SKK antara BPSBPSK dengan JPN

KOTA KINABALU - Sempena dengan Kejohanan Kebitaraan Olahraga SKK Peringkat Kebangsaan, satu Mesyuarat Penyelarasan SKK antara BPSBPSK dengan JPN untuk kali kedua telah diadakan di Klagan Hotel, Kota Kinabalu. Pn. Faridah binti Mohamed Zin, KPP Sektor Pengurusan Kebitaraan Kokurikulum telah mempengerusikan mesyuarat.Sementara JPN Negeri diwakili oleh semua pegawai meja kluster sekolah menengah dan sekolah rendah./ Mesyuarat ini juga turut dihadiri beberapa pegawai dari BPSBPSK

Antara perkara penting yang disentuh ialah;
  1. Pengurusan dan perbelanjaan peruntukan sekolah SKK di mana progres atau kemajuan agak lambat. Sepatutnya purata peratus sekurang-kurangnya 8%
  2. Perjawatan Guru Besar dan GPK SKK perlu dilaksana sebagaimana yang diumumkan. Isunya ada JPN memindah Guru Besar yang telah menaikkan hingga mencapai SKK  dipindah kerana beberapa alasan kerana belum masuk zon. Sementara pelaksanaan gred hakiki Guru Besar SKK ke DGA38 telah dilaksanakan dan GPK ke gred hakiki DGA34 masih dalam proses
  3. Isu memperkasakan SKK seperti autonomi pemilihan murid , kewangan dan pelbagai lagi
  4. Isu keperluan perjawatan tambahan di SKK juiga dibangkitkan

1 comment: