Tuesday, September 29, 2009

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) 2012

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
SEKTOR/ UNIT: UNIT SEKOLAH RENDAH,SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

BIL KPI
1 Memastikan semua sekolah rendah menerima guru yang mencukupi dari segi bilangan dan opsyen mengikut ABM Perjawatan yang diluluskan termasuk perjawatan pengurusan berasaskan bekalan guru semasa dan peruntukan B41
2 Memastikan 100% murid yang berada dalam zon pendidikan wajib belajar di sekolah mengikut kohort umur mereka yang sebenar
3 Memastikan semua perjawatan pengurusan sekolah iaitu guru besar dan gpk 100% diisi dan sebarang kekosongan  diisi tidak lebih dari 14 hari selepas berlakunya kekosongan

Sasaran Kerja Unit Rendah 2012

SASARAN KERJA UNIT RENDAH
JABATAN PELAJARAN TERENGGANU 2012BIL
RINGKASAN AKTIVITI/PROJEK
PETUNJUK PRESTASI SASARAN KERJA PELAKSANA
(Senarai Aktiviti/Projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Indikator)
Jan-Mac
Apr-Jun
Jul-Sept
Okt- Dis
1 Mesyuarat Utama
a Mesyuarat Unit Sekolah Rendah 12 kali 3 3 3 3 USR
c Mesyuarat  Jawatankuasa Pendidikan Wajib 5 kali 1 2 1 1` USR
d Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran Murid 7 kali 3 1 3 USR
e Mesyuarat Jawatankuasa Data Operasi Rendah  4 kali 1 1 2 USR
f Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Pertukaran dan Penempatan Guru 4 kali 1 1 1 1 USR
g Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah Band 5,6,7 4 kali 1 1 1 1 USR/SPS
h Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah Kecemerlangan Negeri 4 kali 1 1 1 1 SPS
i Mesyuarat/Taklimat Pengisian Data Keperluan Sekolah 1 kali 1 SPS
j Mesyuarat  Jawatankuasa Pertukaran dan Penempatan GB dan GPK 12 kali 3 3 3 3 USR
k Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan  Sekolah Bersama Guru Besar Terengganu 6 kali 2 1 2 1 USR/MGB
l Mesyuarat  Jawatankuasa  Pengurusan Bersama Pengelola Sekolah Terengganu 6 kali 2 1 2 1 USR/PPSMCT
2 Pengurusan Penyeliaan dan pemantauan befokus
a Penyeliaan Awal dan Akhir tahun 2 kali 1 1 USR
b Penyeliaan Sekolah Angkat 4 kali 1 1 1 1 USR
c Penyeliaan Sekolah SKK dan SBT Rendah 3 kali 1 1 1 USR
d Penyeliaan Sekolah Band 4,5,6,7 dan Audit Berteguran 2011 3 kali 1 1 1 USR
3 Memperkasakan Pengurusan Guru Sekolah Rendah
a Pertukaran  dan penempatan dalam negeri dan antara negeri berasaskan ISO 2 kali 1 1 USR
b Penempatan guru lepasan KPLI,TESL,j-Qaf yang diluluskan KPM mengikut opsyen dan kekosongan serta kursus orientasi 2 kali 1 1 USR
c Redeployment berdasarkan opsyen,lokasi dan tempoh khidmat 2 kali 1 1 USR
d Pengisian jawatan pengurusan Guru Besar & GPK berasaskan Kuota ABM yang diluluskan 24 kali 6 6 6 6 USR/UNP
4 Memperkasakan Pengurusan Pendidikan Wajib
a Lawatan Penanda Aras 1 1 USR
b Taklimat Pengurusan Pendidikan Wajib kepada GPK HEM Baru 2 2 USR
c Seminar Keciciran Murid kepada GPK HEM dan Penyelia PPD 1 1 USR
5 Memperkasakan Sekolah Kategori Khas
a Sekolah Kluster Kecemerlangan Pertambahan daripada 6 kepada 10 6 buah 10 buah USR
b Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Pertambahan daripada 1 kepada 6 1 buah 3 buah USR
c Kursus Profesionalisma untuk guru Sekolah Kluster dan Sekolah Asli 1 kali 1 USR
d Kursus Pengurusan Sekolah SJKC untuk Guru Besar dan GPK 1 kali 1 USR
e Seminar Profesionalisma Guru-Guru SJKC Terengganu 3 3 USR
6 Memperkasakan Pengurusan Kepimpinan Sekolah
a Persidangan dan seminar Guru Besar negeri dan kebangsaan 2 kali 2 USR
c Bengkel Pengurusan Sekolah Cemerlang  1 kali 1 USR
d Guru Besar Bersama Pengarah bersama Pengarah Pelajaran Terengganu 3 kali 1 1 1 SPS
7 Memperkasakan Ketrampilan Pengelola Sekolah
a Persidangan dan seminar Pengelola Sekolah negeri dan kebangsaan 2 kali 1 1 USR
b Seminar Profesionalisma Pengelola Sekolah 1 kali 1 USR/APMT
c Bengkel  Penyeliaan dan Pemantauan 1 kali 1 USR
8 Pengurusan Strategik Unit Rendah
a. Perancagan SKT dan Kajian Separuh Penggal 2 kali 1 1 USR