Sunday, March 24, 2013

Ruang Bicara KUSRDengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Mengasihani
Selamat kita bertemu lagi. 

Dalam usaha merealisasikan sekolah yang berkesan, pengurusan sekolah yang mantap memerlukan kepimpinan intruksional dan tranformasi daripada guru besar.  Visi, Misi dan Matlamat Sekolah  dapat direalisasikan sekiranya kepimpinan sekolah menekankan aspek peningkatan kompetensi guru dalam banyak aspek terutama dari segi ilmu, kemahiran dan sikap. 

Kepimpinan sekolah dan guru perlu seiring dan sekata seperti kata pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing; ke bukit sama didaki ke lurah sama dituruni.  Kepimpinan sekolah harus ada “sense of belonging” dan rasa empty yang tinggi terhadap subordinatnya ke arah mencapai hasrat sepertimana yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.   

Perkara ini perlu disokong dengan suasana pembelajaran yang kondusif dalam dan luar kelas.  Pemuafakatan sekolah dengan komuniti akan menjadi pemangkin kepada perubahan sekolah dalam membangunkan generasi yang cekal dan berdaya tahan di samping menjadikan institusi sekolah sebagai suatu institusi yang mulia dan dipandang tinggi oleh masyarakat.

Tidak dapat disangkal bahawa sekolah merupakan tempat melahirkan murid yang berkualiti dan mempunyai kemampanan sahsiah, kecemerlangan ilmu dan kejituan semangat cinta  akan negara.  Matlamat ini akan dapat dicapai oleh institusi pendidikan sekiranya Falsafah Pendidikan Kebangsaan,  tuntutan Wawasan 2020 dan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dihayati dan diimplemantasikan bersama-sama.

Sesungguhnya cabaran alaf baru memerlukan pendekatan yang lebih strategik bagi menggunakan sumber pendidikan sedia ada secara cekap dan optimum bagi mewujudkan sistem pendidikan yang berkesan dan melahirkan individu yang terbaik.  Pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu menjadi teras utama pembangunan pendidikan dalam merealisasikan kemenjadian murid dan kebolehpasaran tenaga kerja menjelang Malaysia menjadi negara majupada  tahun 2020.

Ledakan era globalisasi dan dunia tanpa sempadan nyata memberi impak yang signifikan terhadaap pembangunan pendidikan di Malaysia.  Dalam konteks ini pembangunan pendidikan menjadi semakin penting, lebih-lebih lagi apabila kerajaan melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dalam tiga gelombang bermula tahun 2013 sehingga 2025.

Akhirnya sebagai warga pendokong pendidikan negara, marilah sama-sama kita berazam dan bertekad untuk sama-sama menjayakan PPM demi kelansungan generasi mendatang.
                                            

2 comments:

  1. Apakah anda mahu jadi guru biasa ataukah guru perkasa? Keluhuran dan ketajaman minda hati budi akan menentukan kejayaan yang terbaik (the best success)....selamat berkhidmat untuk anak-anak geneasi muda mencapai hasrat dan aspirasi dengan lebih tersohor lagi ternama....!!!

    ReplyDelete
  2. Sorry, sir! I think, there's a typo in 2nd paragraph :
    should be 'empathy' instead of 'empty'.... ^_^

    ReplyDelete