Wednesday, February 22, 2012

PENTING : Tindakan Berterusan Oleh Guru Besar dan Pengetua Dalam Sistem Online Data e-OPERASI

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM sudah mengambil tindakan untuk mengguna sepenuhnya Pangkalan Data e-OPERASI pada tahun 2012 ini. Data Guru Sekolah Rendah (DOSR) dan Data Operasi Menengah (OPMEN) akan berada dalam sistem online yang dimaksudkan ini. Sehubungan itu, Sektor Pengurusan Sekolah JPN Terengganu telah memanjangkan Surat Arahan Pengemaskinian Data Bagi Penempatan dan Pertukaran Guru ke semua PPD untuk dipanjangkan semula ke semua sekolah rendah dan menengah di bawah pentadbiran PPD berkenaan. 

Adalah diingatkan bahawa tindakan pengemaskinian data ini perlu dilaksanakan sepanjang masa. Paling penting ialah apabila berlaku Penempatan Guru Baharu atau  Penempatan Pertukaran Guru di sekolah-sekolah. Langkah SEGERA yang perlu dilaksanakan oleh Guru Besar atau Pengetua ialah mengemaskini pada menu Maklumat Guru dalam sistem e-OPERASI yang boleh dicapai melalui http://apps.moe.gov.my/eoperasi

Surat arahan KLIK


No comments:

Post a Comment