Wednesday, December 7, 2011

Temuduga iGPK32 daerah Hulu Terengganu

HULU TERENGGANU - Pagi ini pasukan Panel Temuduga iGPK32 untuk menilai dan memilih calon GPK Tahun 2012 telah mengadakann sesi berkenaan di PPD Hulu Terenganu. Seramai 20 orang calon GPK dari 55 permohonan telah terpilih untuk temuduga yang diadakan ini. Alhamdulillah semua calon telah hadir dan berjaya ditemuduga.

Keseluruhannya calon-calon daerah Hulu Terengganu telah membuat persediaan yang rapi untuk menghadiri temuduga ini. Walau bagaimanapun beberapa calon seperti di daerah lain telah memohon gred DG41. Keadaan ini bakal menyulitkan calon nanti untuk membuat pilihan kerana berdasarkan pekeliling pelantikan PJJ  (seperti menu sebelah kiri) mana-mana yang memohon ke SPP pada tahun ini akan dilantik pada tahun  ini juga sama ada pada 2.10.2011 atau selepas itu sedangkan pengisian untuk temuduga ini ialah pada tahun 2012. Kita mohon calon yang memohon DG41 selepas tamat belajar membaca dengan teliti pekeliling berkenaan dan membuat keputusan yang menguntungkan mereka.

No comments:

Post a Comment