Sunday, January 27, 2013

Taklimat Penyelaras Pengurusan Guru Kontrak Bahasa Inggeris di bawah MBMMBI

KUALA TERENGGANU - Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu hari ini telah mengambil inisiatif memanggil Guru Besar, Pembantu Tadbir, Penolong Akauntan PPD, Pegawai Kewangan dan Perkhidmatan JPN bagi mengadakan taklimat penyelarasan mengenai Guru Kontrak Bahasa Inggeris MBMMBI. Taklimat berkenaan yang dipengerusikan oleh Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri diadakan di Bilik Mesyuarat Alamada, JPN Terengganu. Turut hadir KPP Sektor Pengurusan Sekolah, Ketua Unit Rendah dan beberapa pegawai dari Unit Sekolah Rendah.

Sebelum ini Guru-Guru Kontrak Bahasa Inggeris telah membangkitkan beberapa perkara yang tidak selaras seperti kerja dalam cuti penggal, bayaran gaji dan sebagainya semasa penerimaan surat pelantikan daripada Ketua Sektor Pengurusan Sekolah beberapa minggu lepas.

Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri, En. Hashim bin Mohd Zin dalam ucapan dan taklimat overview berkaitan MBMMBI dengan mengemukakan antara lain bahawa asas pelaksanaan MBMMBI bermula dari Mesyuarat Jemaah Menteri pada 5 Ogos 2009, yang memutuskan supaya dasar MBMMBI dilaksanakan 
secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2011, bagi menggantikan PPSMI dan dikuatkuasa  melalui Surat Pekeliling Iktisas Bil 12/2011.

Rasional kerajaan jalankan MBMMI ganti PPSMI- Khusus bagi Memperkukuhkan  Bahasa Inggeris dengan cara melibatkan penambahbaikan kurikulum BI serta penyediaan guru dan bahan yang mencukupi dan berkualiti bagi melaksanakan kurikum BI.Memperkukuhkan BI membawa maksud memantapkan pengusaan BI sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.

Tujuan utama memperkukuhkan BI adalah kerana BI merupakan bahasa komunikasi antarabangsa yang perlu dikuasai dengan baik dan berkesan bagi membolehkan penerokaan pelbagai ilmu untuk bersaing di peringkat nasional dan global. Beberapa strategi berikut akan dan sedang dilaksanakan;
 • Transformasi Kurikulum BI
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P & P BM 
 • Meningkatkan kapasiti Guru B1 ( dalam perkhidmatan dan pra perkhidmatan).
 • Menggunakan perkhidmatan penutur jati BI sebagai  mentor dan Training Fellows
 • Menggunakan perkhidmatan guru bersara BI sebagai  Guru Kontrak BI
 • Penempatan semula guru BI
 • Meningkatkan aktiviti bahasa di luar bilik darjah
Taklimat dan perbincangan telah menetapkan beberapa perkara penting yang tidak selaras dan mengelirukan sebagaimana berikut
 • Cuti Rehat yang diperuntukkan 12 hari setahun boleh diambil puratanya 1 hari sebulan atau mengikut kelulusan Guru Besar dengan dibayar gaji penuh
 • Cuti Rehat Khas 7 hari setahun boleh mohon tetapi gaji tidak akan dibayar jika CRK diambil bagi Guru Kontrak MBMMBI sebagaimana termaktub dalam perjanjian
 • Semasa Cuti Penggal Persekolahan - pihak sekolah hendaklah menyediakan jadual kerja sepanjang cuti berkenaan dan jika Guru Kontrak memohon untuk cuti dari jadual berkenaan gaji mereka akan ditolak mengikut hari mereka bercuti dalam cuti penggal itu.
 •  Cuti Rehat 12 hari setahun tidak boleh dikumpul untuk tahun-tahun akan datang tapi boleh dikumpul untuk digunakan dalam Cuti Penggal  dan dibayar gaji penuh.
Diharap sekolah-sekolah yang menerima guru "contract for servis" lebih memahami bila menerimanya;
 • Menerima guru MBMMBI tanpa mengisi perjawatan
 • Bukan sebagai mencukupkan bilangan guru opsyen BI 
 •  Mengutamakan fungsi untuk KSSR
 • Tidak ditugaskan sebagai guru utama peperiksaan awam
 • Memanfaatkan pengalaman dan kepakaran
 • Tidak diberi tugas mengetuai sesuatu jawatankuasa
 • Guru MBMMBI menjual perkhidmatan kepada kerajaan. Ikut kemampuan individu.
 • Tidak melihat kumpulan mereka ini kelompok bernasib baik sebab menerima upah disamping dapat pencen. Tetapi melihat kesanggupan mereka menjual perkhidmatan kepada kerajaan. Manfaat kepada murid.

No comments:

Post a Comment