Thursday, September 6, 2012

Mesyuarat Permohonan ABM Perjawatan 2013 JPN Terengganu

KUANTAN - Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu hari ini membentangkan permohonan perjawatan guru dan anggota kakitangan sokongan bagi tahun 2013 dalam Mesyuarat Permohonan Perjawatan 2013 dengan Bahagian Sumber Manusia, KPM. Mesyuarat berkenaan diadakan di BTPN Pahang Darul Makmur dengan penglibatan wakil-wakil dari Bahagian KPM, Ketua Sektor Khimat Pengurusan JPNT, Ketua Sektor Pen gurusan Sekolah dan pegawai-pegawai dari pelbagai sektor dan unit yang terlibat dengan perjawatan guru dan aks.

Bahagian Sumber Manusia yang diketuai oleh En. Azwari Maaruf dari Unit Perjawatan dan Naziran BPSM dengan dibantu oleh En.Ahmad bin Said dari unit yang sama.

Pembentangan  permohonan perjawatan dilaksanakan oleh Unit Pra Sekolah, Unit Rendah, Sektor Pendidikan Khas, Sektor Pendidikan Islam, Unit Menengah dan Sektor Khidmat Pengurusan.

Secara keseluruhan proses pembentangan berjalan dalam suasana mesra dan menyenangkan. Wakil-wakil Bahagian telah memainkan peranan membantu negeri bagi memastikan semua permohonan memenuhi keperluan dan operasi berjalan dengan lancar pada tahun hadapan.


No comments:

Post a Comment