Tuesday, March 1, 2011

Redeployment Lepasan Ijazah Pengajian Pendidikan Khas OUM ke Kelas Pendidikan Khas Integrasi

Beberapa minggu yang lepas seramai 23 orang guru pelbagai opsyen yang menyambung pengajian mereka ke peringkat ijazah pertama dalam bidang  Pendidikan Khas sama ada major atau minor dari Universiti Terbuka Malaysia (OUM) telah ditemuduga dan ditempatkan semula ke sekolah yang diluluskan ABM Perjawatan 2011 untuk melaksanakan Kelas Pendidikan Khas Integrasi.

Langkah ini dilaksanakan bagi mengatasi ketidakcukupan guru Pendidikan Khas Integrasi di sekolah yang telah diluluskan pembukaan kelas berkenaan pada tahun 2011 oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Dengan kedudukan lebihan guru yang ketara di Terengganu terutama bagi setengah opsyen seperti Bahasa Malaysia dan Pendidikan Islam maka pihak KPM membenarkan pihak jabatan melaksanakan langkah strategik mengatasi masalah berkaitan supaya kelas dapat beroperasi dan murid yang berkeperluan pendidikan khas dapat belajar dengan sempurna. Sebarang pertambahan jawatan baru sememangnya tidak ada apatah lagi guru yang ada berlebihan.

Sektor Pendidikan Khas dan Swasta,Sektor Pendidikan Islam dan Sektor Pengurusan Sekolah telah mengambil langkah segera mengenalpasti guru pelbagai opsyen yang ada ilmu dan pengetahuan dalam bidang pendidikan khas. Maka dua puluh tiga orang mereka yang telah tamat pengajian di OUM dalam bidang berkaitan dikenalpasti dan dibuat penempatan semula bagi mengajar di sekolah yang membuka kelas pendidikan khas. Opsyen asal guru berkenaan sebagaimana berikut:
 • Prasekolah - 3 orang
 • P.Melayu - 11 orang
 • PAI  - 5 orang
 • PJK - 1 orang
 • AM - 1 orang
 • Muzik - 1 orang
 • Pemulihan - 1 orang
Namun malangnya terdapat sebilangan kecil daripada bekas graduan ini mengingkari arahan dengan tidak melapor diri atas alasan untuk kekal di sekolah sama dan opsyen yang lama. Ada maklumat yang sampai kepada kita ada segelintir Guru Besar turut menyokong untuk guru berkenaan "mengingkari" arahan tersebut.Jika keadaan itu benar ianya adalah sangat malang. Soal penempatan dalam kes ini berbeza dengan kes tukar sekolah kerana:
 • Kelas yang diluluskan oleh kementerian telah dirancang dan dibentang kepada kementeriaan pada tahun 2010 dan kelas itu untuk memberi peluang kepada murid yang berkeperluan khas mendapat pendidikan sempurna. Jika kelas ini tidak dibuka pihak Naziran Perjawatan KPM boleh mengenakan tindakan atau menarik balik kelulusan pada masa-masa akan datang.
 • Guru-guru berkaitan dapat sambung ke OUM untuk mendapat ijazah kerana atas program pendidikan khas oleh itu mereka ditempatkan di sekolah atau kelas yang memerlukan khidmat,pengetahuan dan kemahiran mereka dalam bidang terbabit dan kebanyakan sekolah dalam daerah yang sama
 • Surat penempatan semula itu adalah surat "arahan" bukannya "tawaran". Mereka yang ingkar arahan selagi arahan tidak bertentangan dengan sumber kuasa,pekeliling dan agama boleh dikenakan tindakan tatatertib
 • Selain itu melalui proses ini kita dapat mengurangkan jumlah guru berlebihan dalam opsyen tertentu dan memberi peluang kepada guru anak negeri untuk kembali berkhidmat dalam negeri
Kita berharap guru-guru berkenaan dapat  berfikir dengan bijak demi masa depan mereka supaya mereka tidak akan menjadi mercu tanda untuk rujukan kes bagi kuatkuasa sesuatu peraturan yang mungkin selama ini dianggap longgar atau berperikemanusiaan dan menyusahkan diri atau rakan-rakan seperjuangan yang terkemudian.Kita tentunya tidak mahu:-
 • JPN dengan tegas mengambil tindakan tatatertib bagi semua kes ingkar arahan tanpa alasan dan sebab munasah
 • KPM dan OUM hanya  meluluskan  permohonan menyambung pelajaran mengikut bidang keperluan dan mandatorikan, wajib mengajar subjek berkaitan
 • KPM mewajibkan pelaksanaan  redeployment ke negeri lain bagi guru-guru yang berlebihan opsyen berkenaan kerana banyak lagi negeri yang tidak cukup opsyen guru berkaitan
 • SPP tidak akan melantik guru-guru lepasan ijazah pertama jika mereka tidak mengajar  subjek atau bidang yang mereka perolehi dari ijazah tersebut
Kita berharap guru-guru yang masih belum melapor diri menggunakan pendekatan saluran yang betul dan bijaksana menyelesaikan "masalah" mereka. Kita berharap Guru Besar sekolah yang sepatutnya menerima guru berkaitan membuat laporan segera tentang tarikh lapor diri guru-guru berkenaan. Dan kita juga hendak tahu bagaimana tindakan Guru Besar yang mana gurunya yang masih belum melapor diri dan berada di sekolahnya selepas 16 Februari 2011. Apakah dengan surat arahan pertukaran yang masih "hidup" selepas tarikh itu guru berkenaan masih diberi tugas mengajar dan lain-lain tugas rasmi serta masih diiktiraf sebagai guru dalam perjawatan sekolahnya. Atau bagaimana ???

No comments:

Post a Comment