Wednesday, March 30, 2011

Bilangan Penyertaan Terkini Sekolah Premier Mengikut Daerah

Sebagaimana yang telah kami janjikan sebelum ini dan seperti tahun sebelumnya bahawa kita akan siarkan kedudukan sekolah rendah dan menenegah negeri yang menyertai UKM1 Permatapintar. Untuk pusingan pertama ini kita memilih sekolah-sekolah besar(bilangan murid yang ramai) dan berjenama mengikut daerah. Pusingan kedua dan seterusnya akan menyusul kemudian.

Pihak urusetia negeri akan menghantar surat peringatan  dan borang jumlah penyertaan oleh setiap sekolah apabila tamat ujian UKM1 nanti.


No comments:

Post a Comment