Monday, June 28, 2010

Peranan Pengelola Dalam Arus Perdana

"Changing enviroment" penting dalam proses mempertingkat kualiti ' demikian tegas Timbalan Pengarah Pelajaran,En. Razali bin Daud dalam pertemuan dengan Pengelola Sekolah Terengganu di Kursus Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Pengelola Sekolah Terengganu. Beliau berharap dalam  perhimpunan seperti ini para pengelola dapat melakukan refleksi bagi menilai dan menambahbaik segala kerjabuat serta sentiasa berfikiran positif. Seterusnya beliau menegaskan perhimpunan seperti ini sangat penting maka tiada alasan untuk pengelola tidak menghadirkan diri. Beliau meminta Pengerusi PPSM Terengganu supaya surat arahan untuk program pegelola pada masa depan, beliau akan membuat arahan dan tanda tangan sendiri.

Timbalan Pengarah juga menegaskan terutama kepada pengelola yang masih muda supaya sentiasa sabar dan berfikiran positif lebih-lebih lagi dalam memburu kenaikan pangkat dalam kerjaya. Beliau juga menegaskan walau setinggi mana pangkat jangan sekali-kali sombong atau mendabik dada. Pengelola perlu sentiasa mempertingkatkan ilmu.

Tegas beliau tujuan utama mengapa Pengelola Sekolah perlu diberi pendedahan dan kursus adalah untuk :-
 • meningkatkan kualiti pendidikan
 • mempertingkatkan kecekapan pengurusan
 • memperkasakan kepimpinan pendidikan
Sebagai pemimpin pendidikan,Pengelola  Sekolah perlu sentiasa mempertingkat imej dan kualiti diri agar sentiasa relevan dengan perubahan yang berlaku.Perkara yang perlu mereka bina ialah:
 • integriti
 • mempunyai matlamat dan strategi
 • smart emosional relationship -emosional intelegance
 • teamwork -kerjasama
 • staf moral
 • pengurusan stress - sentiasa bersikap positif
Tuan Timbalan juga menegaskan makna "pendidikan"
 • pendidikan adalah untuk masa depan,dan usaha-usaha itu dilaksanakan pada masa sekarang kini
 • pendidikan menegaskan tentang schooling (proses develop education) bukan school
 • mempastikan kelestarian dalam pendidikan atau pencapaian yang sentiasa meningkat dan konsisten
 • seorang guru yang hebat ialah yang boleh transform,begitu juga Pengelola Sekolah mesti mampu transform
 • kerjaya guru adalah "fulltime dan all time"
 • peranan guru ialah sebagai "teachers of humanity" dan "teachers of subject"
 • pendekatan guru harus "integrated approch (IQ,EQ,SQ,FQ)" dan "touch approch"
 • semasa penyelia pengelola juga harus melihat aspek penghargaan dan empati kepada murid
 • guru mesti tahu membuat nilai tambah
 • guru perlu menukar mind set jika ingin berjaya 
  • mengajar lebih dari kebiasaan
Kualiti Pendidikan
 • Kualti Pendidikan adalah ditentukan oleh kualiti guru
 • Kualiti guru faktor paling signifikan dalam mempengaruhi pencapaian pelajar (Darling)
 • Kualti guru mempengaruhi kualiti pemelajaran pelajar (Amir Hassan)
Tujuan Pendidikan

Melahirkan individu yang mempunyai kekuatan lestari dan holistik bagi mengharungi globalisasi di masa hadapan 

Ciri-Ciri Guru Berkualiti
 1. Tahu apa yang diajar
 2. Berkemahiran dalam semua aspek pendidikan
 3. Berupaya menentukan objektif pengajaran yang sesuai
 4. Jelas penyampaian dan isi pelajaran (pedagogi atau pendragogi)
 5. Melaksanakan pengukuran dan penilaian hasil pembelajaran
 6. Kemahiran berintraksi dan melibatkan pelajar dalam proses pengajaran-pembelajaran
 7. Menyediakan pengajaran yang sesuai
 8. Berkemahiran dalam aspek pengurusan bilik darjah
 9. Berupaya menggunakan kaedah pengajaran pelbagai
 10. Mempunyai ketrampilan dan imej diri baik
Penyakit Manusia
 • Penyakit dhamir - hati yang busuk,dengki
 • Penyakit kognitif - pemikiran yang negatif
 • Penyakit efektif -berkaitan emosional
 • Penyakit psikomotor - fizikal
Empat tunggak UNESCO
 • Belajar untuk mengetahui (learning to know)
 • Belajar untuk melakukan (learning to do)
 • Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live togother)
 • Belajar untuk mencapai matlamat (learning to be)
Isu-isu di sekolah sebagai panduan penyeliaan
 • pembinaan teamwork
 • penterjemahan visi dan misi sekolah dan kpm
 • tahap komitmen guru dan warga
 • isu disiplin dan gelaja sosial
 • hubungan dengan komuniti
 • hubungan guru dan pelajar
 • pemahaman terhadap dasar-dasar kerajaan
 • kelestarian pencapaian
 • prasarana sekolah
Tuan Timbalan berharap semua pegawai mesti punyai keberanian untuk melakukan sesuatu selagi ianya tidak bercanggah dengan peraturan,agama dan dasar

Sementara itu semalam Penasihat Persatuan Pengelola Sekolah Terengganu,YM Tengku Anuar Tengku Dalam merangkap Ketua Sektor Pengurusan Sekolah mengajak semua pengelola merenung balik tugas dan peranan manusia sebagai khalifah yang akan dipersoalkan tentang apa yang kita kerjakan semasa kita hidup.Beliau membawa senerio asal kemenjadian kita dan persetiaan kita dengan Allah sejak zaman kita berada di alam ruh lagi. Justru tugas kita di dunia ialah melaksanakan perjanjian kita yang kita buat dengan Allah SWT. Keupayaan kita menunaikan amanah itulah akan menentukan nasib takdir untuk menerima pembalasan dan kehidupan kekal abadi kemudiannya. Beliau menyeru semua pengelola supaya manafaatkan sebaik dan semaksima mungkin peluang yang ada untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepada kita.

Muat turun Bahan Kursus Pengelola
1. Laluan Kerjaya Pengelola
2. Bahan 1 KSSJQ
3. Bahan 2 KSSJQ
4. Bahan 3 KSSJQ
5. Bahan 4 KSSJQ
6. Bahan TP PPSSM
7. Bahan 1 KSSPS
8. Bahan 2 KSSPS
9. Bahan 3 KSSPS
No comments:

Post a Comment