Tuesday, June 22, 2010

Mesyuarat JK Teknikal Keciciran SR Bil 1/2010

Unit Penyeliaan Sekolah Rendah di bawah Pendidikan Wajib dan Pengurusan Murid telah mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Keciciran SR Bil 1/2010 di BTPN Terengganu mulai 22 hingga 24 Jun 2010.

Menurut En.Wahab Mohamaed,Penyelia Kanan Pengurusan Murid ,mesyuarat teknikal ini penting bagi memperincikan lima belas (15) Kod Sebab Keciciran supaya lebih jelas dan objektif. Kod Sebab Keciciran Murid adalah sebagaimana berikut:-
 1. Kemiskinan
 2. Masalah keluarga / tiada sokongan ibubapa
 3. Tidak berminat ke sekolah
 4. Sukar ke sekolah
 5. Takut ke sekolah (Ancaman Keselamatan)
 6. Tiada dokumen (sijil lahir)
 7. Diberhentikan
 8. Cacat (tiada kemudahan pembelajaran terdekat)
 9. Bekerja
 10. Berkahwin
 11. Sakit kronik
 12. Meninggal dunia
 13. Berpindah sekolah ke sistem lain seperti MRSM,Sekolah Agama/Negeri/Swasta/Lain-lain
 14. Tidak dapat dikesan
 15. Lain-lain (Sila nyatakan :____________________________________________)
Mesyuarat JK Teknikal Keciciran terdiri daripada semua Penyelia Kanan Pengurusan Sekolah dari Pejabat Pelajaran Daerah Seluruh negeri.Sementara pegawai Meja Unit Penyeliaan Sekolah Rendah berkaitan Keciciran Murid SR ialah En.Moamed bin Sulaiman,Penyelia Pengurusan Murid.

Sementara itu,En.Jelani Sulong dalam ucapannya memaklumkan berkaitan penghakikian perjawatan DGA32(KUP) TB ke gred DGA32 hakiki akan menjadi lebih cepat dan mudah kerana KPM akan menurunkan kuasa kepada Pengarah Pelajaran Negeri  melalui prosidur tertentu yang akan ditetapkan melalui pekeliling yang akan diedarkan sedikit masa lagi.KPM juga akan mengkuotakan jawatan DGA32 hakiki akan diisi 20 % oleh calon pemangkuan DGA29 dan selebihnya diisi oleh calon daripada DGA32(KUP) TB yang memenuhi kreteria yang ditetapkan.

Mengenai pengurusan keciciran  beliau berharap;-
 1. Proses kerja yang seragam mengikut Surat Pekeling Iktisas
 2. Memudahkan kerja semua pegawai di PPD dan JPN
 3. Memudahkan pelaporan keciciran dengan data yang tepat
 4. Membantu murid cicir dapat bersekolah semula selepas masalah diselesaikan
 5. Membantu sekolah mengatasi masalah keciciran
 6. Mendedahkan pegawai dengan kerja sebenar mengurus keciciran
Adalah diharapkan dengan perincian tafsiran yang tepat dan menyeluruh akan lebih memudahkan urusan sekolah mentafsir "keciciran" yang sebenar.

No comments:

Post a Comment