Thursday, December 23, 2010

Iklan Temuduga Sebagai Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT)

Unit Pengurusan Sekolah Rendah,Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu akan mengadakan temuduga bagi pengambilan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) bagi pengisian jawatan di SKJC di seluruh negeri pada tahun 2011. Calon-calon yang mempunyai kreteria berikut dialu-alukan;
  1. Warganegara Malaysia
  2. Umur tidak melebihi 35 tahun bagi siswazah dan 30 tahun bagi bukan siswazah
  3. Mempunyai kelayakan akademik yang diiktiraf
  4. Mempunyai kepujian Bahasa Malaysia dan Bahasa Cina di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya dan mendapat kepujian dalam tiga mata pelajaran lain
Mereka yang berkelayakan dan berminat boleh datang ke pusat temuduga berikut dengan berpakaian kemas,membawa kad pengenalan dan salinan ijazah serta sijil-sijil berkaitan;

Tarikh Temuduga  : 29 Disember 2010
Masa                          : 10.00 pagi - 1.00 petang
Tempat                      : SJK(C) Chung Hwa Wei Sin,Kuala Terengganu

Sebarang kos untuk urusan temuduga ditanggung sendiri oleh pemohon

No comments:

Post a Comment