Thursday, December 23, 2010

1Sekolah 1Pegawai

Mulai sesi persekolahan tahun hadapan setiap sekolah (menengah dan rendah) negeri Terengganu akan diberi seorang pegawai perhubungan melalui program "1Sekolah 1Pegawai".Semua pegawai di Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah kecuali "top leader" akan diberi amanah sebagai 'Pegawai Perhubungan" untuk membantu dan memantau sekolah berkenaan sepanjang tahun.

Sehubungan dengan itu,pihak pengurusan sekolah dan pegawai perhubungan perlu sentiasa berhubungan bukan sahaja bagi mengeratkan silaratulrahim tetapi bagi menyalur dan menyelesai apa jua isu serta masalah di sekolah berkenaan. Pihak sekolah boleh memaklum atau menjemput pegawai berkenaan untuk tujuan yang boleh membantu sekolah terbabit. Laporan berkala yang akan diberitahu dari masa ke semasa.

Apa yang penting melalui program ini tidak ada lagi sekolah yang terpinggir dan tercicir dari pemerhatian. Kita berharap program ini akan memberi impak ke arah "Melestarikan Pendidikan Terbilang" yang kita sedang usahakan bersama.

Senarai Pegawai Perhubungan klik di sini

No comments:

Post a Comment