Thursday, October 27, 2011

Aplikasi TMK (ICT) Dalam Pengurusan

KUANTAN - Taklimat Memperkasakan Sekolah Kebangsaan  Guru Besar Terengganu hari ini juga telah diisi dengan ceramah "Aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengurusan " oleh En. Azman Othman, Penolong Pengarah Unit ICT, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu.

Menurut En. Azman, perubahan dalam pengurusan pendidikan khususnya telah berlaku dengan  pesat dan pantas. Sehubungan dengan itu, kita perlu berubah menjadi pemimpin yang ada visi. Justru pentadbir sekolah perlu :
  • jangan hanya bercakap sahaja tentang teknologi
  • boleh mengguna pelbagai kemudahan ict untuk mencari maklumat
  • mengamalkan pendidikan dan pengurusan secara online
  • setiap orang murid ada setiap seorang komputer (didik tingkatkan penggunaan secara manafaat).BTPN sedang mengeluarkan buku panduan
  • merancang penggunaan ict di sekolah 
  • visi dan budaya ict mesti dikongsi
Menurut En. Azman , pentabdir sekolah perlu "transform" diri dengan kemahiran-kemahiran ICT seperti kemahiran asas menaip dengan keybord dan sebagainya agar mereka lebih kompeten dan berwibawa. Pentadbir harus membiasakan diri menggunakan email dan pelbagai kemudahan aplikasi ICT sebagai media penggurusan. Perubahan dalam urusan pendidikan di KPM dengan pelbagai aplikasi secara online menuntut Guru Besar membuat tindakan transformasi diri dengan segera.

Pada masa hadapan sistem pembelajaran akan berlaku perubahan pesat. Pelajar bukan lagi perlukan komputer tetapi belajar secara 1 to 1 e-learning. Pelajar pada masa depan sangat terbiasa dengan blog, skype, facebook  dan lain-lain lagi. Pengurus sekolah juga perlu memahami jenis-jenis format fail yang disimpan agar mudah  untuk "dipanggil" kembali. Tegasnya Pentadbir Sekolah  wajib memahami, menguasai dan menggunakan ICT seoptima mungkin dalam pengurusan bukan sahaja untuk mempertingkatkan kecekapan tetapi membudayakan ICT sebagai alat dan sumber pembelajaran paling efektif ..

No comments:

Post a Comment