Sunday, January 16, 2011

Mesyuarat Penyelarasan Perjawatan Guru ,Kelas dan Murid

Mesyuarat berkenaan telah diadakan di Bilik Mesyuarat Anjung Ilmu,.Jabatan Pelajaran Negeri yang melibatkan pegawai dari Unit Pengurusan Sekolah Rendah dan semua Penyelia Kanan Pengurusan Sekolah seluruh negeri.

Ketua Sektor Pengurusan Sekolah,En.Zakariah bin Ali yang sempat hadir selepas mesyuarat Sektor Pengurusan Sekolah merakamkan penghargaan terima kasih kepada semua yang hadir dan berpesan agar pengurusan data dan perjawatan rendah dapat dimantap dan dipertingkatkan lagi. Beliau berharap semua pegawai dapat melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran secukupnya supaya dapat membantu sekolah dengan berkesan serta sentiasa positif dengan kerjabuat masing-masing.

Mesyuarat hari ini amat penting bagi menyusun dan menstruktur semula kelas apabila kemasukan sebenar murid pada 3 Januari yang lalu.Kedudukan sebenar murid bakal menjadi penentu kedudukan pembukaan kelas dan perjawatan guru. Mana-mana sekolah yang memohon penambahan pembukaan kelas akan diteliti jawatankuasa kerana sebarang kelulusan buka atau tutup akan membawa implikasi kedudukan perjawatan.Jumlah waran perjawatan yang diluluskan oleh BPSM tidak boleh ditambah tetapi disesuai dalam lingkungan tidak lebih dari jumlah kelulusan tersebut. Mana-mana sekolah yang dilihat kritikal untuk diluluskan tambahan kelas akan diputuskan oleh jawatankuasa.

Pindaan kelulusan perjawatan mengikut sekolah jika ada akan dipanjangkan ke BPSM untuk perubahan sijil dan sekolah akan dimaklumkan mengenai kelulusan membuka atau menutup kelas secara bertulis oleh JPN. Perinciaan kedudukan kelas,murid dan guru berasaskan negeri akan diupload dan diletakkan di site bar untuk rujukan umum apabila semuanya selesai.

No comments:

Post a Comment