Monday, March 5, 2012

Mesyuarat Pengemaskinian DOSR Kali Kedua

KUANTAN - Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu melalui Unit Pengurusan Sekolah Rendah mengadakan mesyuarat berkaitan bagi memastikan kedudukan sebenar guru selepas redeployment dan penempatan guru baru sebagai persediaan menghadapi pertukaran guru pertengahan tahun nanti. Selain dari itu, tujuan mesyuarat ini juga untuk mengemaskini Sistem e-operasi sebagai pengkalan data asas untuk urusan guru di sekolah rendah dan menengah. Di samping itu juga mesyuarat kali ini juga untuk penyelarasan dokumen pertukaran dan penempatan guru yang melibatkan ISO agar kerja-kerja pengauditan ISO dapat dilaksana dengan lancar dan kemas.

Ketua Unit Rendah, En. Jelani Sulong mempengerusikan mesyuarat dari 4 - 6 Mac 2012 di Duta Village ini.Turut menghadiri mesyuarat ini semua penyelia kanan dan pembantu tadbir pertukaran penempatan guru PPD, pegawai-pegawai dari Sektor ICT, Sektor Pendidikan Khas Dan Swasta, Sektor Pendidikan Islam, Sektor Pembangunan dan Kemanusiaan, Unit Prasekolah dan juga dari Unit Sekolah Rendah.

Diharap mesyuarat ini dapat menentukan kedudukan guru dalam e-operasi, data guru sebenar mengikut kelulusan perjawatan dan pengemaskinian dokumen iso serta isu lain pengurusan sekolah rendah seperti kekeliruan pembayaran gaji guru baru dan sebagainya. Kita berharap semua pihak yang terlibat akauntable
dengan peranan dan tugas masing-masing

No comments:

Post a Comment