Monday, September 26, 2011

Taklimat Penyelarasan Pertukaran Guru Sesi Jan 2012

KUALA TERENGGANU - Sektor Pengurusan Sekolah,Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu untuk kesekian kalinya mengambil inisiatif menyampaikan taklimat kepada semua pegawai penyemak dan pelulus permohonan pertukaran guru online (e-Gtukar) di peringkat PPD dan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu petang ini. Taklimat berkenaan telah diadakan di Makmal Komputer JPN Terengganu yang dikendalikan oleh En.Ibrahm bin Ismail,Admistrator Unit Menengah JPN Terengganu merangkap Ketua Unit Sekolah Menengah. Turut hadir ialah En.Kamal bin Abdullah,Admistrator Guru Sekolah Rendah,Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

Sebelum itu En.Jelani Sulong,Ketua Unit Sekolah telah memberi ucapan aluan mewakili Ketua Sektor Pengurusan Sekolah. Beliau merakamkan setinggi penghargaan terima kasih kepada semua pegawai yang terlibat di semua peringkat kerana hasil kecaknaan dan kerjakuat maka tiada seorangpun Pengetua atau Guru Besar yang tidak membuat pengesahan terhadap permohonan pertukaran guru sebelum ini. Beliau berharap rekod cemerlang pengurusan pertukaran guru ini dapat dikekalkan pada masa-masa akan datang sesuai dengan reputasi Terengganu sebagai negeri rintis program pertukaran guru secara online atau e-Gtukar.

En. Ibrahim Ismail menegaskan tujuan taklimat ini diadakan adalah untuk menyelaraskan semua jenis pertukaran antara negeri,antara daerah dan dalam daerah agar berjalan mengikut prosidur serta mematuhi tarikh-tarikh yang ditetapkan agar segala urusan pertukaran dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Beliau mengingatkan pegawai terlibat agar dapat memainkan peranan yang telah ditetapkan kepada diri masing-masing sama ada sebagai penyemak dan pelulus dengan cekap dan berkesan supaya tidak berlaku sebarang keciciran atau kesalahan. Beliau juga mengajak semua pegawai agar dapat membuat pemantauan kepada semua pengetua dan juga guru besar supaya membuat pengesahan berdasarkan zon masa yang telah ditetapkan.

En. Ibrahim juga membentangkan tarikh-tarikh yang mesti dipatuhi supaya tidak timbul sebarang masalah dan semua keputusan pertukaran bagi semua peringkat dapat dipublish dengan betul dan tepat segala butirannya di internet nanti. Selain itu beliau sekali mengingatkan para pegawai terlibat , dalam masa membuat keputusan menyokong atau melulus pertukaran agar segala prosidur,tatacara dan asas keutamaan kelulusan sentiasa diberi perhatiaan meritnya iaitu;
  • ancaman keselamatan
  • masalah kesihatan dan sakit kronik
  • mengikut suami / isteri
  • cukup tempoh khidmat
selain permohonan bersama dan juga keperluan opsyen agar pertukaran berkenaan bukan sahaja dapat memberi kebajikan kepada guru berkaitan tetapi juga mengambil kira keutamaan murid mendapat pekhidmatan guru yang terlatih,berpengalaman dan berkemahiran.

Isu berkaitan "kerahsiaan" juga dibincangkan agar semua keputusan pertukaran antara negeri,antara daerah dan dalam daerah tidak berlaku ketirisan dan kebocoran sebelum masanya.

Kita berharap hasil daripada taklimat ini semua pegawai yang dipertanggungjawabkan mengurus pertukaran dapat melaksanakan dengan cekap,adil , penuh amanah dan akautebaliti agar natijah daripada proses dan pelaksanaan pertukaran ini benar-benar memberi makna kepada semua pihak.

No comments:

Post a Comment