Wednesday, April 7, 2010

Pembentangan Permohonan Perjawatan 2011

Mulai 7 hingga 9 April 2010 telah diadakan Pembentangan Permohonan ABM Perjawatan bagi Tahun 2011 di BTPN Terengganu mewakili Zon Timur terdiri dari negeri Terengganu,Kelantan dan Pahang.

Pembentangan Permohonan ABM Perjawatan bagi Tahun 2011 dikemukan kepada Cawangan Perjawatan Dan Naziran,Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,KPM yang diketuai oleh En.Wan Ghazali bin Mohd Nor,Ketua Penolong Setiausaha BPSM oleh JPN dari setiap negeri berkenaan.Hari ini negeri tuan rumah,Terengganu telah mengemukan pembentangan dengan dimulakan perjawatan di bawah Aktiviti Rendah ,Menengah.,Asrama dan Pentadbiran Negeri

Di bawah Rendah meliputi permohonan perjawatan bagi SK/SJKC,Pendidikan Awal Kanan & PraSekolah dan juga Pendidikan Khas.Sementara di bawah Menengah meliputi permohonan perjawatan SMK,Pendidikan Khas,SMKA,SABK.Asrama pula adalah perjawatan Penyelia Asrama dan PPM serta kedudukan asrama rendah dan menengah. Manakala di bawah Pentadbiran Negeri iaitu Sektor Khidmat Pengurusan Pembangunan membuat permohonan perjawatan untuk Anggota Kakitangan Sokongan (AKS) bagi semua PPD,JPN dan sekolah serta semua instusi bagi di bawah JPNT.

Kita berharap dan berdoa semoga permohonan itu diluluskan agensi pusat serta keadaan ekonomi negara kita semakin baik agar banyak perjawatan baru dapat diujudkan atau jawatan yang selama ini berada dalam norma seperti guru data dan GPK Kokurikulum Sekolah Gred B dapat berada di luar norma di mana dengan pertambahan dan perubahan ini beban tugas guru dapat dikurangkan. Terima kasih kepada Pegawai-Pegawai Cawangan Perjawatan BPSM.

No comments:

Post a Comment