Sunday, April 25, 2010

Plan Tindakan Sekolah Dalam Pelaksanaan Ujian IQ UKM1

Sedutan Lampiran 1 dari surat siaran JPN Terengganu mengenai Program PERMATApintar .P.T 25007-01/02/(02) bertarikh 18 April 2010
Lampiran I 
PELAN TINDAKAN PENYERTAAN
MURID-MURID SEKOLAH DALAM UJIAN UKM1/UKM2
PROGRAM PERMATApintar/PERMATAinsan TAHUN 2010

1.Melantik seorang guru khas bagi menyelaras penyertaan murid-murid dalam ujian UKM1 dan ujian UKM2 (Mohon hantarkan nama guru berkenaan kepada Penyelia Prasekolah PPD mengikut format sepertimana format berikut).

SEKOLAH
NAMA PENUH GURU
NO. K/P
NO. TEL BIMBIT

2 Menggalakkan penyertaan semua murid Tahun 2 – 6 (Sekolah Kebangsaan) dan murid Tingkatan 1 – 3 (Sekolah Menengah) mengambil ujian UKM1 secara atas talian dengan melayari ke alamat sesawang http:/www.permatapintar.edu.my) yang dibuka mulai 1 Mac hingga 31 Mei 2010.

3 Murid Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Elit, Menengah Kebangsaan (Agama), Sekolah Sukan dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) adalah diwajibkan menduduki ujian UKM1 dan UKM2.

4 Bagi murid-murid di sekolah menengah kebangsaan dan sekolah kebangsaan, pihak sekolah hendaklah mewajibkan murid dari kelas projek / elit mengambil bahagian dalam ujian tersebut.

5 Pihak sekolah boleh meminta bantuan daripada pihak BTPN jika terdapat masalah pada sistem ujian tersebut.

6 Pihak sekolah diminta melaporkan penyertaan murid dengan menggunakan Borang Lapor Ujian UKM dan perlu dihantarkan kepada penyelaras berikut :-

i. Encik Mazlan bin Awang
Penolong Pengarah,
Pengurusan Murid Sekolah Menengah,
Unit Penyeliaan Sekolah Menengah,
Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu.

ii Encik Mohamad bin Sulaiman,
Penyelia Pengurusan Murid,
Unit Penyeliaan Sekolah Rendah,
Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu.

* Semua laporan perlu sampai sebelum atau pada 20 Mei 2010

7 Bagi membantu murid-murid dapat mengisi profil dengan tepat, pihak guru berkenaan perlu menyediakan edaran atau mempamerkan butir-butir seperti:_

i. Nama Lengkap Sekolah
ii. Alamat Sekolah
iii. Kod Sekolah
iv. Jenis Sekolah.

8. Pihak sekolah diminta menggunakan kemudahan makmal komputer dengan mengatur jadual penyertaan murid untuk mengambil ujian tersebut.

9 Satu salinan borang Laporan tersebut hendaklah dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah masing-masing untuk perhatian Penyelia Prasekolah.

No comments:

Post a Comment