Saturday, January 16, 2010

Iklan dan Borang Permohonan Guru Cemerlang 2010

URUSAN PEMANGKUAN GURU CEMERLANG PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
SISWAZAH (PPPS) GRED DG44, GRED DG48, GRED DG52, GRED DG54 DAN GRED
KHAS C SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2010 DI KEMENTERIAN
PELAJARAN MALAYSIA

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian Y.Bhg.
Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan mengenai perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan
melaksanakan urusan pemangkuan Guru Cemerlang daripada Gred DG41 ke Gred DG44
(KUP), Gred DG48 ke Gred DG52 (KUP), Gred DG52 ke Gred DG54 (KUP) dan Gred DG54 ke
Gred Khas C (KUP) di sekolah-sekolah menengah, Institut-institut Pendidikan Guru Malaysia
(IPGM), Institut Aminuddin Baki (IAB) dan di Kolej-kolej Matrikulasi (KM). Jumlah kekosongan
kuota Guru Cemerlang bagi gred-gred tersebut di institusi berkenaan adalah seperti di Jadual 1
berikut:
selanjutnya....

Borang permohonan  Guru Cemerlang 2010 untuk PPPS klik di sini...
Iklan dan Borang Guru Cemerlang 2010 untuk PPLD di sini 

Tarikh Tutup : 29 Januari 2010
No comments:

Post a Comment