Wednesday, November 30, 2011

Jadual Temuduga iGPK32 Untuk Pengisian GPK Tahun 2012

Di atas adalah Jadual Temuduga iGPK32 untuk pengisian Guru Penolong Kanan bagi tahun 2012. Calon-calon yang berjaya ialah mereka yang telah memohon pada September lepas dan diluluskan Panel PPD dan diperaku oleh Panel Negeri dalam Mesyuarat Penilaian Panel pada 22 - 24 November 2011 di Citiview Hotel, Kuantan. Calon-calon yang berjaya untuk temuduga akan diberitahu oleh PPD masing-masing dan tarikh, masa dan tempat temuduga seperti mana jadual di atas. Adalah dinasihatkan kepada semua calon temuduga agar membuat persediaan rapi sebelum menghadiri temuduga. Baca maklumat di sini.

Sebarang pindaan tarikh atau tempat temuduga akan dimaklumkan dari masa ke semasa melalui blog ini.

No comments:

Post a Comment