Tuesday, November 29, 2011

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan) bersama-sama Pegawai JPN, PPD dan BTPN Terengganu.

KUALA TERENGGANU - Pagi tadi para pegawai kanan di JPN, PPD dan BTPN Terengganu amat bertuah kerana dapat bersama-sama mendengar taklimat Dasar-Dasar Baru Kementerian Pendidikan Malaysia yang disampaikan oleh Yang Berbahagia, Tuan Haji Sufa'at bin Tumin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan), Kementerian Pelajaran Malaysia.

Taklimat berkenaan telah diadakan di Bilik Mesyuarat Alamanda, JPN Terengganu dengan dihadiri oleh Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu, Ketua-Ketua Sektor, Pegawai-Pegawai Pelajaran Daerah dan para pegawai dari JPN, PPD dan BTPN Terengganu. Yang Berbahagia, En. Hashim Mohd Zin, Timbalan Pengarah Pelajaran Terengganu dalam ucapan aluannya merakamkan penghargaan terima kasih kepada semua yang hadir terutama Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran yang memberi taklimat secara langsung untuk kefahaman barisan hadapan kepimpinan pendidikan negeri Terengganu.

Tuan Haji Sufa'at bin Tumin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan), Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil masa hampir tiga jam menerangkan dengan terperinci berkaitan Dasar-Dasar Baru KPM. Beliau berharap para pegawai dapat menyampaikan dengan jelas,tepat dan mudah  kepada para pendidik dan masyarakat mengenai dasar-dasar berkaitan terhadap masa depan pendidikan. Tegas beliau kefahaman tentang dasar dan pelaksanaan dengan cepat, tepat dan berkesan amat penting bagi mengelak berbagai salah tanggap dan persepsi terhadap keikhlasan, integriti dan ketelusan kerajaan atau KPM menyediakan peluang pendidikan terbaik kepada rakyat. Usaha-usaha tranformasi dasar pendidikan dilakukan agar ianya relevan dengan hasrat kerajaan menjadi negera maju dan berpendapatan tinggi.

Kita warga pendidikan Terengganu sangat berterima kasih kepada Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran yang telah memberi taklimat yang jelas, terperinci dan menyeluruh terhadap Dasar-Dasar Baru KPM sebagai garis panduan untuk memastikan segala pelaksanaan dasar-dasar berkenaan mencapai kejayaan yang optima sebagaimana yang dihasratkan. Kefahaman terhadap pelaksanaan dasar baru ini akan dikomunikasikan kepada semua peringkat pengurusan sekolah nanti.

No comments:

Post a Comment