Tuesday, November 1, 2011

E-Perlu dilanjutkan sehingga 3 November 2011

Pengetua, SM Terengganu
Guru Besar, SR Terengganu

Semua sekolah di negeri Terengganu diberi lanjutan tempoh hingga 3 November 2011 untuk menyemak dan mengemaskini data E-Perlu kerana dalam penilaian semakan JPN ada sekolah yang memberi data yang tidak logik dan munasabah sama sekali. Pengetua dan Guru Besar setiap sekolah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap data yang dikemukakan serta implikasi daripada pemberian data E-Perlu yang tidak tepat.

Terima kasih.

No comments:

Post a Comment