Monday, October 11, 2010

Taklimat Pemantapan Perancangan Dan Pengurusan Strategik Guru Besar Negeri Terengganu

Unit Pengurusan Sekolah Rendah,Jabatan Pelajaran Negeri dengan kerjasama Gabungan Majlis Guru Besar Negeri Terengganu telah menganjur dan melaksanakan Taklimat Pemantapan Perancangan Dan Pengurusan Strategik Guru Besar Negeri Terengganu bermula 11 - 13 Mac 2010 di Hotel Seri Malaysia,Kuantan,Pahang Darul Makmur.

“Sebagai Guru Besar kita harus selangkah kehadapan berbanding dengan GPK dan guru-guru kita”, kata Yang Berbahagia En. Razali bin Daud,Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu yang menjalankan tugas Pengarah Pelajaran Terengganu dalam ucap utamanya  bertemakan “Mindset Shifts”.

Tuan Timbalan menyarankan agar supaya semua guru besar dapat mengenal kekuatan dalaman organisasi lebih-lebih potensi diri kita dan ahli organisasi kita. Potensi dan kekuatan itu mesti diterokai dan hanya mereka yang mempunyai “Self Esteam “ diri yang tinggi.
Taklimat ini adalah penting sebagai medan penilaian perancangan tahun semasa dan asas kepada perancangan masa depan. Perkara yang penting ialah kesediaan kita membuka fikiran menerima idea-idea baru seumpama payung terjun ianya akan berfungsi jika payung itu dikembangkan.

“Penilaian” tegas Tuan Timbalan Pengarah adalah satu perkara yang sangat penting. Ianya bukan hanya berlaku selepas sesuatu aktiviti tetapi sentiasa berlaku sebagai “quality check point”. Prinsip dalam penilaian ialah berasaskan CIPP. C bermaksud “content” program kita.I bermakna “imput”. P bermaksud “process” yakni bagaimana imput diproses bagi memperolehi hasil optimum.P bermaksud “product”.Oleh yang demikian dalam perancangan dan penilaian princip CIPP sangat perlu dilaksanakan.

Selain itu sebagai perkongsian beliau mengetengahkan isu bagaimana menjadikan sekolah atau pengajaran sesuatu yang menarik. Pengajaran-pembelajaran akan menjadi sesuatu yang menarik jika :

a.         Kandungan pengajaran (content of teaching)
b.         Memahami dan mengetahui secara mendalam pedagogi
c.         Mengetahui kaedah belajar atau pendragogi
d.         Mengetahui secara mendalam tentang subjek yang diajar
e.         Memahami secara mendalam tentang kurikulum sama kurikulum formal,kurikulum operational dan juga kurikulum pengalamian (Kurikulum – IKAN –Ilmu,kemahiran,nilai)
f.          Guru perlu mengetahui peranan sebagai guru (penyampai ilmu,pemudahcara,role model)

Jika prinsip ini dapat diamalkan akan berlaku “keseronakan mengajar” dan keseronokan belajar”.

Selain itu isu kewangan sekolah juga menjadi tanggungjawab guru besar. Guru Besar sangat perlu membaca pekeliling berkaitan pengurusan kewangan dan pekeliling ikhtisas agar tidak berlaku salah tadbir dan salah urus yang akan memberi impak kepada prestasi sekolah dan pengurusan sekolah. Arahan Perbendaharaan wajib dibaca supaya segala yang kita lakukan mematuhi prosidur kewangan.Guru Besar dalam pengurusan kewangan mesti kena cermat dan teliti 

Tuan Timbalan juga menyarankan supaya Guru Besar melaksanakan perubahan terutama "mind set"

1.                  From problem focus to solution focused
2.                  From dictating goals to aligning goals
3.                  From giving advice to generating awareness
4.                  From knowing all to being curious
5.                  From directing to influencing
6.                  From criticizing/punishing to acknowledging/praising
7.                  From managing to empowering
8.                  From providing solution to exploring possibilities
9.                  From demanding to requesting
"When we change our paradigms,we change our future" - Joel A.Barke
No comments:

Post a Comment