Thursday, October 7, 2010

Taklimat dan Penempatan GSST Program Khas Pengsiswazahan Guru Sekolah Rendah

Tahniah kepada tiga belas orang guru baru GSST Program Khas Pensiswazahan Guru Sarjana Muda Pendidikan (TESL) Sekolah Rendah yang ditempatkan di negeri Terengganu pada 11 Oktober 2010. Mereka ini telah dilatih dalam program antara IPGM dan Universiti dan penempatan mereka untuk sekolah luarbandar,sekolah pedalaman atau sekolah yang sukar ditempatkan guru. Tenaga dan khidmat mereka amat diperlukan terutama bagi mempertingkatkan Bahasa Inggeris terutama di sekolah-sekolah berkaitan.

Sehubungan dengan itu Satu Taklimat Penempatan akan diadakan sebagaimana berikut:

Tarikh    :  10 Oktober 2010
Masa     :   8.45 pagi
Tempat  :   Sumai Hotel Apartment,Kuala Terengganu

Senarai nama dan daerah penempatan calon boleh diketahui dengan KLIK.

Tahniah dan terima kasih.

No comments:

Post a Comment