Sunday, September 26, 2010

Taklimat dan Penempatan GSST Program Khas Pengsiswazahan Guru Sekolah Rendah

"Anda sepatutnya bersyukur dapat ditempatkan di Terengganu kerana semua sekolah boleh dihubungi dengan jalan darat kecuali sekolah di pulau,punyai kemudahan air dan elektrik serta kemudahan pembelajaran yang mencukupi" kata En.Jelani Sulong, Ketua Unit,Penyeliaan Sekolah semasa menyampaikan Taklimat Penempatan kepada Guru Sandaran Siswazah Terlatih(GSST) Program Khas Pengsiswazahan Guru Sekolah Rendah kepada sepuluh orang guru baru di Permai Inn Hotel pagi tadi.

Guru-guru tersebut semuanya opsyen Bahasa Inggeris ditempatkan sama ada di sekolah luar bandar,sekolah pedalaman atau sekolah yang sukar menempatkan guru.Majoriti mereka adalah dari luar negeri Terengganu.Beliau juga mengingatkan bahawa "tiada sekolah yang tidak sesuai untuk para guru kerana semua sekolah diujudkan untuk mendidik murid". Beliau juga amat yakin para guru baru ini mampu menjadi guru yang baik dan terbilang kerana latihan perguruan yang panjang dan mantap.

Sebelum itu En.Kamal bin Abdullah,PP Guru  telah menyampaikan taklimat pengurusan kepada guru-guru ini terutama berkaitan pelaksanaan Program Orientasi Guru Baru serta tatacara penilaian dan penyediaan pelaporan untuk dipanjangkan kepada KPM.Beliau memaklumkan bahawa program ini penting bagi menyediakan asas dan kefahaman mengenai iklim,budaya dan bidang pengurusan sekolah.

Sementara itu,En.Mat Lazim Noor,Penyelia Kanan Cemerlang telah menyampaikan taklimat berkaitan perkhidmatan dan motivasi. Beliau mengingatkan guru supaya sentiasa peka dengan urusan perkhidmatan mereka terutama berkaitan temuduga,pelantikan dan pengesahan jawatan agar mereka dapat ditauliahkan sebagai pegawai awam yang mampu menikmati apa sahaja kemudahan yang disediakan sebagai kakitangan awam. Beliau juga menerangkan tugas guru bukan hanya sekadar mengajar tetapi juga sebagai pemupuk nilai dan pembina tamaddun.Mereka perlu mematuhi setiap arahan dan pekeliling supaya integriti,maruah dan nama baik perkhidmatan awam sentiasa terpelihara.

Beliau juga mengingatkan para guru baru agar bijak menangani cabaran dan perlu sentiasa bertindak secara profesional dalam menyelesai atau menghadapi masalah. Mereka hendaklah menjadi contoh ikutan atau ikon sebagai "great teacher" yang mampu membawa perubahan positif organisasi dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

En.Jelani Sulong,Ketua Unit Rendah telah menyampaikan surat penempatan dan surat pelantikan GSST.Kebanyakan mereka telah memberi reaksi yang positif terhadap lokasi sekolah penempatan dengar semangat berkobar-kobar untuk memulakan khidmat sebagai guru. Mereka kemudian diperkenalkan kepada Penyelia Kanan PPD masing-masing.Tahniah,Selamat Datang dan Selamat Berkhidmat di negeri Terengganu Anjung Ilmu.

No comments:

Post a Comment