Friday, September 3, 2010

Renungan Jumaat - Zakat Fitrah

PENGERTIAN ZAKAT FITRAH
 
Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
 
Zakat Fitrah juga dikenali sebagai Zakat Diri dan Zakat Ramadan/Fitri. Zakat Fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, iaitu tahun diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan. 

Zakat Fitrah adalah sebagai penyuci orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan keji dan buruk yang mereka lakukan sewaktu berpuasa dan untuk menjadi makanan kepada orang yang miskin.

"Sesungguhnya Rasulullah (saw) telah mewajibkan Zakat Fitrah, pada bulan Ramadan satu sa’ kurma atau satu sa’ gandum pada setiap orang yangmerdeka, hamba, lelaki atau perempuan dari kaum Muslim." [Ibn Umar]

SYARAT WAJIB ZAKAT
 
Orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga atau tanggungannya ialah:
 
Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
 
Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
 
Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya.
 
Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.


Zakat Fitrah adalah waji bagi seseorang dan orang-orang yang ditanggungnya seperti isterinya, anak-anak yang belum baligh dan ibu-bapanya. Jika dia mempunyai masalah dan tidak mampu membayar Zakat Fitrah untuk dirinya dan tanggungannya, tanggungannyaboleh menunaikan Zakat Fitrah untuk diri mereka dan juga untuknya dengan keizinannya.Yang penting adalah pembayaran Zakat Fitrah telah dilaksanakan untuk setiap individuMASA UNTUK MEMBAYAR ZAKAT FIRAH

Zakat  Fitrah boleh ditunaikan sepanjang bulan Ramadhan tetapi sebelum bermulanya Sembahyang Hari Raya Aidil Fitri. Jika ia dibayar selepas solat Hari Raya Aidil Fitri dia telah menjadi sedekah biasa


8 GOLONGAN PENERIMA (ASNAF) ZAKAT

Tidak seperti sedekah secara biasa, penerima Zakat telah
ditetapkan oleh Allah (S.W.T) dalam Surah At-Taubah, ayat 60.
8 golongan penerima ini dikenali sebagai 8 asnaf:

Fakir 
Seseorang yang tidak mempunyai harta mahupun mata pencarian; yang sangat sengsara, yang tidak mempunyai apa-apa untuk menampung keperluan harian.

Miskin 
Seseorang yang tidak mempunyai mata pencarian yang mencukupi untuk menampung keperluan asas harian.

Amil 
Seseorang yang dilantik untuk memungut Zakat dan perbelanjaan yang berkaitan dengan urusan Zakat.

Muallaf 
Seseorang yang baru memeluk agama Islam.

Riqab
Seseorang yang mahu membebaskan dirinya daripada perhambaan. Di Singapura kategori ini dibelanjakan
untuk mereka yang memerlukan bantuan meneruskan pendidikan.

Gharimin 
Seseorang yang terpaksa berhutang untuk menampung keperluan asasnya.

Fisabilillah 
Seseorang yang berjuang kerana Allah demi kebaikan masyarakat.

Ibnussabil Musafir
yang terkandas dalam perjalanan.No comments:

Post a Comment