Saturday, September 25, 2010

Mesyuarat Redeployment

Pada 25 dan 26 September 2010,Unit Penyeliaan Sekolah Rendah,Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu mengadakan Mesyuarat Redeployment (25 September 2010) dan Taklimat Penempatan Guru Program  Pengsiswazahan Guru Sarjana Muda Pendidikan (26 September 2010) di Hotel Permai Inn,Kuala Terengganu.

Mesyuarat dan taklimat ini dihadiri oleh para pegawai dari Unit Penyeliaan Sekolah Rendah dan semua Penyelia Kanan Pengurusan Sekolah PPD seluruh negeri serta sepuluh orang guru baru.

Redeployment (penempatan semula) sangat perlu dilaksanakan terutama bagi guru-guru yang berada di sesebuah sekolah  melebihi lima belas tahun  agar mereka memperolehi suasana,budaya dan iklim kerja yang baru dengan harap supaya potensi guru berkenaan dapat terus dipertingkatkan lagi.Selain dari itu redeployment perlu dilaksanakan segera jika berlaku kekurangan opsyen di sesebuah sekolah apalagi jika sesebuah sekolah dalam daerah atau antara daerah mempunyai kelebihan opsyen .En. Kamal Abdullah,Penolong Pengarah Penguruasan Guru,Unit Rendah sekali lagi menyampaikan pesanan Ketua Sektor Pengurusan Sekolah kepada semua Penyelia Kanan Pengurusan Sekolah PPD supaya dapat melaksanakan proses redeployment dengan cekap dan segera.

En.Mat Lin Mat Nor,Penolong Pengarah Data & ABM telah menyampaikan taklimat berkaitan peruntukan redeployment.Kementerian telah menyediakan peruntukan bagi pelaksanaan redeployment dalam daerah dan antara daerah.Sementara data bagi guru setiap daerah yang berada lima belas tahun di sesebuah sekolah telah berada dalam makluman PPD.Pelaksanaannya akan dilaksanakan selepas UPSR dan selepas e-gtukar.

Sementara En.Jelani Sulong,Ketua Unit Sekolah Rendah memaklumkan bahawa kemungkinan pertukaran tahun ini dijangka dilaksanakan pada
1 Disember oleh itu beliau berharap redeployment guru dapat dilaksanakan lebih awal dari pertukaran supaya penempatan masuk guru tidak akan terganggu.Dasarnya ketetapan pelaksanaan redeployment dalam daerah akan dilaksanakan pada 16 November 2010 dan antara daerah selepas tarikh berkenaan.Keutamaan dari segi opsyen bagi proses redeployment ialah guru-guru yang mempunyai opsyen dalam mata pelajaran Bahasa Melayu,Bahasa Inggeris dan Agama Islam.

Sehubungan dengan itu,En.Jelani Sulong berharap proses redeployment ini tidak akan menjadi isu atau tidak perlu diisukan kerana konsep ini telah lama diperkenalkan KPM,pekeliling serta peruntukan kewangan telah ditetapkan oleh KPM.Oleh yang demikian,mana-mana guru yang terlibat dengan redeployment perlu terbuka dan bersedia menerima arahan perkhidmatan  demi kepentingan peningkatan kerjaya guru itu sendiri dan impak perkhidmatan mereka bagi memajukan pendidikan anak bangsa.

No comments:

Post a Comment