Sunday, August 15, 2010

Pengisian GPK DGA32 Hakiki daripada Guru Penolong DGA32(KUP) Time Base

Selaras dengan ketetapan BPSM,KPM menetapkan 80% pengisian kekosongan jawatan DGA32 daripada Guru Penolong (PPPLD) gred DGA32(KUP) Time Base,maka JPN Terengganu telah melaksanakan siri pertama pengisian GPK bagi tahun 2010 kepada Guru Penolong gred DGA32(KUP) Time Base.Seramai 11 orang Guru Penolong gred DGA32(KUP) Time Base telah ditawarkan GPK berdasarkan kekosongan yang ada di seluruh negeri. Daripada jumlah tersebut hanya seorang menolak.

Mereka yang ditawarkan hari ini adalah sebahagian calon yang mendapat kedudukan yang agak baik dari segi prestasi,pengalaman dan temuduga yang diadakan.Manakala calon-calon lain akan ditawarkan berdasarkan kekosongan yang ada peringkat demi peringkat sehingga 31 Disember 2010.

Melalui beberapa pendekatan strategik,jabatan tidak ada masalah mengisi calon GPK yang berkualiti dan berkesanggupan hingga akhir tahun. KPI kita di Unit Penyeliaan Sekolah Rendah untuk memastikan perjawatan guru besar dan GPK diisi penuh sepanjang tahun agar pengurusan sekolah berjalan lancar dan fokus melonjakkan prestasi pendidikan Terengganu tidak terencat.

No comments:

Post a Comment