Saturday, February 5, 2011

Seminar Kebangsaan Pendidikan Sejarah

Hari ini sehari saya bersama Pn.Hjh Norehan Sulong bertugas sebagai juruacara majlis sesi pembentangan  kertas di Seminar Kebangsaan Pendidikan Sejarah anjuran Persatuan Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Cawangan Terengganu (PBPPMCMT) dengan kerjasama Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Terengganu di Hotel Tanjung Vista,Kuala Terengganu. Seakan kontrak tidak rasmi kami berdua selalu dijemput untuk bertugas sebagai juruacara bagi kegiatan besar PBPPCMT.

Seminar Kebangasaan Pendidikan Sejarah yang dihadiri 300 orang peserta seluruh negara kali ini bertujuan;
  • menilai keberkesanan pendidikan sejarah semasa
  • membina satu kerangka tindakan bagaimana untuk menyebar luas pendidikan sejarah supaya dapat dihayati dan diminati oleh semua rakyat Malaysia
  • meningkatkan keyakinan bahawa pembinaan jati diri bangsa bermula dengan penghayatan sejarah negara
  • mengemukakan cadangan dan rumusan seminar kepada kerajaan melalui kementerian-kementerian yang berkaitan.
 Sebanyakan empat kertas kerja telah dibentangkan oleh mereka yang pakar dalam bidang ini iaitu;
  1. Sejarah Dalam Pembinaan Negara Bangsa oleh Yang Berbahagia Dato'Prof.Mohamad bin Abu Bakar dari Universiti Malaya
  2. Ketuanan Melayu dari Perspektif Sejarah Nusantara oleh Yang Berbahagia Prof. Dr.Abdullah Zakaria bin Ghazali dari Universiti Malaya
  3. Mempertingkatkan Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah Melalui Kajian Tindakan oleh En.Zahari bin Awang (Guru Pakar Sejarah,SMK Kompleks Seberang Takir) dan En.Abdullah bin Mamat (Guru Pakar Sejarah,SMK.Seri Nilam,Kuala Terengganu
  4. Pendididkan Sejarah Dan Politik Malaysia oleh Yang Berbahagia Prof.Madya Dr.. Muhamad Agus Yusof dari Universiti Kebangsaan Malaysia
Keseluruhan seminar ini amat berjaya dengan jumlah peserta dan penglibatan aktif dalam perbincangan.Tahniah kepada Persatuan Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Cawangan Terengganu (PBPPMCMT) dan Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Terengganu

No comments:

Post a Comment