Wednesday, February 9, 2011

Mesyuarat Verifikasi Data DOSR dan Pengemaskinian ISO - PK01 & PK02

Bagi memenuhi piawaian pengurusan Data Operasi Rendah (DOSR) empat kali setahun dan ISO berkaitan PK Tukar dan PK Tempat dalam Pengurusan Guru ,Unit Pengurusan Sekolah Rendah telah mengadakan mesyuarat berkaitan bermula 8 hingga 10 Februari 2011 di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pahang di Beserah,Kuantan.

Mesyuarat penting ini dihadiri oleh semua Penyelia Kanan Pengurusan Sekolah,Wakil Unit PraSekolah,Sektor Pengurusan Sekolah,Wakil Sektor Pendidikan Khas Dan Swasta,Wakil Sektor Pendidikan Islam,Pegawai-Pegawai Sektor ICT yang mengurus Emis dan Pegawai-pegawai dari Unit Pengurusan Sekolah Rendah di samping semua Pembantu Tadir PPD yang menguruskan pertukaran dan penempatan guru sekolah rendah.

En. Zakariah bin Ali,Ketua Sektor Pengurusan Sekolah,Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu menekankan akan kepentingan dalam pengurusan data yang tepat kerana pelbagai tujuan berikut:
 • memastikan kerja-kerja pengurusan data diurus dengan betul
 • menentukan data operasi guru di sekolah adalah tepat
 • membuat check and balance dengan data Emis
 • menentukan kedudukan guru di sekolah adalah sama dengan kelulusan ABM Perjawatan
 • memastikan data yang tepat untuk penempatan dan pertukaran guru
 • menunjukkan integriti dan kewibawaan kerjabuat pengurusan semua pegawai di semua peringkat
 • sebagai persediaan bagi tujuan pernaziran perjawatan oleh stake holder
 • untuk menyaring apa jua data guru yang dikehendaki dengan betul,cepat dan tepat
 • memudahkan JPN dan PPD membuat perancangan melibatkan kursus,seminar dan sebagainya untuk guru sekolah rendah
 • mengemaskini berkaitan prosidur ISO berhubungan dengan pertukaran dan penempatan guru
 • memastukan amalan kerjabuat pertukaran dan penempatan guru mematuhi prosidur ISO

No comments:

Post a Comment