Friday, February 25, 2011

Persediaan Pencalonan Sekolah Kluster Kecemerlangan Peringkat NegeriMenjelang 2015 sebayak 300 buah  Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) akan diujudkan. Sekarang terdapat  120 buah (36 buah SR + 84 buah SM) sekolah SKK.
Tidak lama lagi Pemilihan Fasa 5 akan dilaksanakan. Berikut ialah kreteria yang melayakkan sesebuah sekolah layak dicalonkan sebagai SKK. Guru Besar boleh mengambil tindakan awal jika sekolah mereka memenuhi kreteria berkaitan kerana besar kemungkinan sekolah mereka dicalonkan:

1.    Dalam memilih SKK perlu dilihat kelompok mana sekolah itu berada

1.1    Tahap A – cemerlang dan boleh menjadi model dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa
1.2    Tahap B – cemerlang dan dan boleh menjadi model serta mampu bersaing di peringkat kebangsaan dan seterusnya antarabangsa
1.3    Tahap C – potensi mencapai kecemerlangan  hingga kebangsaan

2.    Memenuhi syarat generic sebagaimana berikut:

2.1   Skor komposit SKPM 2010 – 80% ke atas
2.2   GPS : -
2.2.1   SK(Tahap A,B,C) – GPS UPSR tidak lebih 2.0 selama 3 tahun berturut-turut
2.2.2   SBP – GPS PMR dan SPM tidak lebih 2,50 selama 3 tahun
2.2.3   SMK/SMKA- GPS PMR,SPM tidak lebih 3.0(Tahap A) 4,0(Tahap B,C) selama 3 tahun berturut

2.3   Kejayaan Kokurikulum diperingkat negeri dalam masa 3 tahun
2.4   Anugerah Kecemerlangan diperingkat negeri sekurangnya 3 tahun terakhir
2.5   Audit tiga tahun terakhir tanpa berteguran
2.6   Tiada kes kecurian harta kerajaan disebabkan kecuaian
2.7   Tiada pelanggaran punca kuasa dalam tempuh 3 tahun terakhir
2.8   Tiada tindakan tatatertib warga sekolah mulai 2007 tiga tahun terakhir
2.9   Tiada tersenarai dalam aduan KPM yg terbukti kesalahan dalam 3 tahun terakhir
2.10Mengurus masalah 3M (kurang) dalam masa 3 tahun
2.11Pengetua/Guru Besar melaksanakan p & p spt SPI

3.    Proses Pencalonan

3.1   Sekolah – mengisi borang pencalonan dan profil (boleh didownlod dari internet nanti)
3.2   JPN – menyebar maklumat,kumpul borang,hantar ke JNJK negeri
3.3   JNJK Negeri – menerima borang,semak dan hantar ke JNJK Pusat
3.4   JNJK Pusat – terima calon dari JNJK negeri dan membuat varifikasi dan hantar ke BPSBPSK
3.5   BPSBPSK –calon SKK yang layak dan melaksanakan proses pemilihan

4.     Keperluan Untuk Verifikasi Jemaah Nazir

4.1    Menyediakan segala dokumen lengkap spt diisi dalam borang permohonan SKK
4.2    Segala bentuk dokumen sebagai sokongan dan bukt
4.3    Dokumen hendaklah disusun dan ditempatkan dalam keadaan mudah (bilik khas) untuk varifikasi
4.4    Dokumen yang disediakan boleh dalam bentuk:
4.4.1   Pelaporan
4.4.2   Bahan bergambar
4.4.3   Tayangan video
4.4.4   Laporan di laman sesawang atau
4.4.5   Bentuk laporan yang difikirkan berkesan

5.    Persediaan Sekolah

5.1  Persembahan Power Point

5.1.1      Sejarah Sekolah
5.1.2      Misi dan Visi
5.1.3      Keputusan Peperiksaan (3 tahun)\
5.1.4      Kemudahan Sekolah (Bilik Khas,Asrama,PSS dll)
5.1.5      Kemenjadian Murid
5.1.5.1  Koakademik
5.1.5.2  Kokurikulum
5.1.5.3  Disiplin
5.1.6      Anugerah (negeri,kebangsaan,antara bangsa)
5.1.7      Jaringan dan jalinan (kebangsaan dan antarabangsa)

5.2  Persediaan Fizikal

5.2.1      Bilik dokumentasi (mempamerkan semua dokumen dan bahan bukti sokongan)
5.2.2      Persekitaran sekolah – bersih,ceria,kemas
5.2.3      Pencerapan Guru – Jadual Induk dan Guru,fail pemantauan
5.2.4      SKPM (Elemen 9 – Pengajaran Dan Pembelajaran)

5.3  Senarai Semak Dokumen

5.3.1      Dokumen Profil Sekolah
5.3.2      Dokumen Pencapaian Sekolah
5.3.2.1  Akademik
5.3.2.2  Kokurikulum
5.3.3      Dokumen Aktiviti Sekolah
5.3.4      Laporan
5.3.4.1  SKPM
5.3.4.2  Penyertaan
5.3.4.3  Kejayaan
5.3.4.4  Penandaarasan
5.3.4.5  Laporan Audit
5.3.5  Bahan bukti dan kejayaan (negeri,kebangsaan dan antarabangsa)
5.3.6  Lain-lain dokumen yang boleh menjadi dokumen sokongan

No comments:

Post a Comment