Sunday, February 6, 2011

Borang dan Dokumen Permohonan serta Pencalonan Guru Besar Cemerlang DGA38 (KUP) 2011

Permohonan terbuka kepada semua Guru Besar Gred DGA34 yang memenuhi syarat-syarat berikut:
 1. Calon perlu mengisi borang permohonan GBC38/11/A
 2. Mencapai prestasi(85% ke atas) berdasar LNP Tahun 2008,2009,2010
 3. Bebas Tindakan Tatatertib
 4. Lulus Istihar harta
 5. Lulus Tapisan SPRM
 6. Bebas dari pinjaman tegar Institusi Pinjaman/Tabung Pendidikan
 7. Diperaku oleh Pengarah Pelajaran Negeri
 8. Sedang berkhidmat sebagai Guru Besar Gred DGA34 sekurang-kurang 3 tahun
 9. Tarikh naik pangkat Guru Besar DGA34 hakiki ialah sebelum atau pada 28 Jun 2008
 10. Mempunyai sekurangnya 1 tahun lagi perkhidmatan sebelum bersara wajib pada tarikh permohonan
SEMUA PERMOHONAN YANG LENGKAP  MESTI SAMPAI KEPADA:

Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu
Jalan Bukit Kecil
20604 Kuala Terengganu
(U.P: Ketua Unit,Naik Pangkat)

PADA ATAU SEBELUM 1 MAC 2011

Catatan : Borang Permohonan dan semua dokumen hanya cukup ditebuk dan diikat dengan tali (tidak perlu binding) dan dimasukkan ke dalam sampul sebelum dipos di alamat di atas.

PERMARKAHAN DGA38(KUP) GURU BESAR CEMERLANG 
 • Markah LNPT 2008,2009,2010       -  40 %
 • Penilaian (Borang Permohonan)      -  30 %    -  calon mesti isi dengan lengkap berserta dokumen sokongan sebagai aviden
 • Pemantauan Pengurusan                  - 30%
Borang dan dokumen berkaitan sila download di bawah:
 1. Surat siaran
 2. Senarai Semak dokumen
 3. Kulit Borang GBC
 4. Borang Permohonan GBC
 5. Bahagian B GBC
 6. Akuan Ketua Jabatan
 7. Lampiran T1
 8. Carta Alir Urusan Pemangkuan GBC 2011

2 comments: