Wednesday, April 10, 2013

Taklimat penggunaan Kualiti MS ISO kepada warga SPS

KUALA TERENGGANU - Sektor Pengurusan Sekolah telah mengambil inisiatif menyampaikan taklimat berkaitan kepada semua anggota Sektor Pengurusan Sekolah berkaitan perubahan dan penambahbaikan dokumen Kualiti MS ISO yang bakal berkuatkuasa mulai 27 April 2013. Taklimat berkenaan dipengerusikan oleh En. Rosli Chik, KPP Sektor Pengurusan Sekolah.

Menurut En. Rosli Chik, SPS yang sudah mahir dan terkenal dengan PK01 - Pengurusan Penempatan  dan PK02-Pengurusan Pertukaran perlu dimantapkan lagi manakala yang agak baru diperkenalkan  PK03 -Pengurusan  Pemantauan, PK04 - Pengurusan Aduan, PK06- Pengurusan Latihan Personel, PK15 - Pengurusan Mesyuarat  dan PK16 - Pengurusan Data mesti dikuasai dan dimantapkan segera agar reputasi SPS sentiasa dipertahankan. Secara keseluruhan ada enam belas PK dalam Pengurusan melibatkan MS ISO.

KPP juga mengingatkan semua anggota SPS agar mengambil langkah-langkah penjimatan dan mencadangkan mesyuarat di luar hendaklah disediakan secara pakej. Jika ada keraguan tentang sesuatu perkara sila rujuk Unit Kewangan dan juga KPT SPS

Sementara itu En. Ibrahim Ismail selaku Pengurus Kualiti SPS telah menyampaikan taklimat berkaitan  Manual Kualiti , Prosidur Kualiti, Lampiran Kualit. Beberapa perkara berkaitan pemantauan telah dijelaskan justru masih terdapat pelbagai kekeliruan. Sementara itu penyelarasan akan dibuat dengan kemahiran yang ada di kalangan pegawai SPS.No comments:

Post a Comment