Tuesday, April 9, 2013

Pemantauan Anugerah Pengurusan SR Cemerlang

Panel penilai di SK Paka 11
 
KUALA TERENGGANU - Mulai hari ini hingga 15 April 2013, Panel Pemantauan Anugerah Pengurusan SR Cemerlang mula memantau sekolah-sekolah yang dipilih dan disenaraikan oleh PPD masing-masing. Semua sekolah yang tersenarai adalah sekolah yang hebat-hebat belaka sama ada meraih Tawaran Baru dan juga menerima pengiktirafan sebagai Anugerah Sekolah Kluster Kecemerlangan.

Walau bagaimanapun instrument dan penilaian telah direka khas dengan skor yang diluluskan panel negeri. Kemungkinan titik kritikal untuk menentukan perbedaan markah ialah pencapaian di peringkat tertinggi serta peratus pencapaian semua A dan Lulus Semua Matapelajaran UPSR 2012. Secara umumnya panel melihat sekolah -sekolah yang dicalon ke peringkat akhir ini mempunyai potensi dan kekuatan tersendiri dan boleh menjadi sekolah rujukan untuk benchmarking bagi sekolah lain dalam negeri dan negara kita.

Tahniah kepada semua sekolah yang terpilih memasuki saringan akhir.


No comments:

Post a Comment