Saturday, February 20, 2010

Pemantauan Pengurusan Sekolah Berkelompok


Pemantauan Pengurusan Sekolah Rendah secara berkelompok siri 1 /2010 telah dijalankan pada 17 dan 18 Februari 2010. Daerah Dungun dan Kemaman dipilih untuk siri ini. Fokus Pemantauan Berkelompok ini ialah membantu pihak pentadbir sekolah dalam pengurusan sekolah, pengurusan kewangan, pengurusan kurikulum, hal ehwal murid, kokurikulum dan pengurusan PIBG.
Proses pemantauan ini telah diketuai oleh En. Jelani bin Sulong, Ketua Unit Penyeliaan Sekolah Rendah bersama beberapa orang pegawai dari JPNT dan PPD berkenaan. Turut serta ialah akauantan jabatan, Cik Siti Noorfaezah bt Abd. Latep, juga selaku Ketua Unit Kewangan JPNT.
Dapatan hasil daripada pemantauan berkelompok ini dibincangkan secara terbuka bersama Guru Besar sekolah berkenaan. Ketua Unit Penyeliaan Sekolah Rendah dan Ketua Unit Kewangan membentangkan hasil penelitian yang diperolehi sebagai panduan kepada Guru Besar untuk melaksanakan penambahbaikan terhadap kelemahan yang dikenalpasti. Semua Guru Besar sekolah yang dipantau diberi cadangan supaya mengambil tindakan segera terhadap cadangan yang diberi.
Pengurusan Kewangan Sekolah yang tidak mengikut prosedur yang tepat dapat dikesan di beberapa buah sekolah yang dilawati. Teguran dan peringatan telah disampaikan supaya keadaan ini tidak menjadi bertambah rumit. Sekaligus mengelakkan sekolah daripada menerima Laporan Audit Berteguran. 

No comments:

Post a Comment