Tuesday, September 9, 2014

Urusan Pengisian Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) DG32 (KUP) ke Jawatan Hakiki DG32, Tahun 2015Semua Guru Penolong/ Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG32 (KUP) Time Based yang berkelayakan dipelawa memohon.  Pemohon yang memenuhi kriteria berikut sahaja akan dipertimbangkan:

  • Pegawai Perkhdmatan Pendidikan (PPP) Gred DG32 (KUP) sahaja dan belum dilantik untuk DG34 (KUP) atau dilantik DG41/ DG42 pada tahun 2015
  • Berminat untuk bertugas sebagai Guru Penolong Kanan/ Pengelola, 
  • Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan
  • Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir bagi tahun 2011,2012 dan 2013 
  • Mempunyai pengalaman dalam bidang pengurusan dan Pentadbiran sama ada sebagai Guru Penolong Kanan lantikan sekolah/ Guru Data/ Guru Disiplin/ Guru Kanan Mata Pelajaran/ Guru Penyelaras Bestari/ Guru Media/ Guru Kelas/ Penyelaras Peperiksaan
  • Bebas dari tindakan Tatatertib 
  • Telah mengistiharkan harta, 
  • Bersedia untuk ditukarkan, 
  • Diperaku oleh Ketua Jabatan.
Untuk makluman,  semua pemohon diwajibkan menggunakan Borang Khas yang disertakan bersama ini  serta  diperaku oleh Ketua Jabatan masing-masing.

Ketua Jabatan/ Pengetua/ Guru Besar hendaklah memaklumkan kepada semua guru yang berkelayakan, menyemak ketepatan maklumat pemohon, membuat perakuan dan menghantar semua borang permohonan dan dokumen sokongan yang lengkap berserta rumusan ringkas senarai pemohon ke Pejabat Pendidikan Daerah masing-masing (u.p: Penyelia Kanan Pengurusan Sekolah) pada atau sebelum  30 Oktober 2014.

Surat dan borang muat turun DI SINI


No comments:

Post a Comment