Friday, October 3, 2014

Taklimat Amalan Profesionalisme Guru Baharu SR Terengganu

KUANTAN - Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu melalui Unit Sekolah Rendah telah mengadakan Program Taklimat Amalan Profesionalisme kepada 60 orang guru baharu yang ditempatkan di negeri Terengganu sepanjang tahun 2014. Taklimat berkenaan telah diadakan di Senctuary Resort, Kuantan, Pahang bermula 1 - 3 Oktober 2014.

Antara lain tujuan taklimat berkenaan ialah  perkongsian amalan terbaik guru-guru yang boleh dicontohi dan ditauladani oleh guru-guru baharu. Selain dari itu, penghayatan terhadap Etika Profesion Keguruan serta tingkah laku guru juga diberi penekanan. Guru - guru  baharu juga didedahkan dengan dasar dan hala tuju pendidikan negara dan negeri serta peranan yang perlu mereka mainkan terutama menjayakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025.

Pengarah Pendidikan Negeri, En. Zakaria Husin telah merasmikan taklimat berkenaan manakala majlis penutup telah disempurnakan oleh En. Ahmad Shukur Mansor, Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Sekolah. Turut bersama sepanjang program ini dilaksanakan ialah En. Zakaria bin Muda, Ketua Unit Sekolah Rendah, Jabatan Pendidikan Negeri.

Kita berharap melalui taklimat ini mesej pimpinan pendidikan pengurusan tertinggi jabatan pendidikan dapat disampaikan secara langsung kepada guru-guru baru ini. Kupasan, pendedahan dan perkongsian pelbagai input diharapkan mereka lebih kompeten menjadi guru yang mampu memberi inspirasi kepada murid-murid mereka untuk mengapai kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan.


No comments:

Post a Comment