Wednesday, February 1, 2017

Ujian Saringan Pertama Talian UKM1 Tahun 2017

http://ukm1.permatapintar.edu.my .
KUALA TERENGGANU, 1 Februari 2017 - Terengganu akan berusaha mempertahankan penyertaan teramai tiga tahun berturut-turut Ujian UKM1 bagi tahun 2017. Mesyuarat Penyelarasan UKM1 yang dipengerusikan oleh En. Azahar Abu Bakar, Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu mensasarkan 60,000 murid dari 8 hingga 15 tahun mengambil ujian ini pada tahun ini. Pada tahun lepas 51,000 orang lebih berjaya menyertai ujian ini dan negeri paling ramai penyertaannya.


Sehubungan dengan itu beberapa strategi promosi telah dirancang bersama-sama daerah. Antaranya taklimat kepada Penyelaras Permata Pintar setiap sekolah, melalui media baru seperti blog,facebook dan sebagainya.
Cadangan Taklimat sebagaimana berikut:
 • Daerah Setiu dicadangkan 13 Feb 2017 bertempat di PPD Setiu
 • Daerah Hulu Terengganu dicadangkan 12 Feb 2017 bertempat di PPD Hulu Terengganu
 • Daerah Marang dicadangkan 8 Feb 2017 bertempat di PPD Marang
 • Daerah K.Trg & K. Nerus dicadangkan pada 21 Feb 2017 di Dewan SK Sultan Sulaiman 2
 • Daerah Besut dicadangkan 9 Feb 2017 di PPD Besut
 • Daerah Dungun dicadangkan pada 16 Feb 2017 di PPD Dungun
 • Daerah Kemaman dicadangkan 15 Feb 2017 di PPD Kemaman
 Ujian Saringan UKM1 akan bermula 1 Febuari dan akan berakhir pada 31 Mei 2017. Ujian ini adalah saringan pertama untuk mencari murid pintar dan berbakat bagi menyertai program-program berikut:
 1. Murid beragama Islam berusia 8 tahun (Tahun 2 tahun 2017) untuk program Perkhemahan PERMATA Insan di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 2017
 2. Murid beragama Islam berusia 11 tahun (Tahun 5 pada tahun 2017) untuk program Perkhemahan Khas PERMATA Insan di USIM 2018 untuk kemasukan ke Kolej PERMATA Insan pada tahun 2019
 3. Murid pelbagai bangsa berusia 9 - 15 tahun untuk program Perkhemahan Cuti Sekolah STEM UKM-JHU 2017-2018 di Pusat PERMATApintar Negara UKM.
 4. Murid berusia 11 - 15 tahun untuk kemasukan ke Kolej PERMATApintar UKM pada tahun 2018.
Ujian tersebut terbuka kepada semua murid berusia 8 hingga 15 tahun dan boleh diakses secara atas talian di laman sesawang http://ukm1.permatapintar.edu.my .


No comments:

Post a Comment