Wednesday, December 9, 2015

Kohort Umur Persekolahan Tahun 2016Akta Pendidikan Wajib 2002 yang berkuatkuasa 1 Januari 2003, pembelajaran murid di semua sekolah rendah negeri Terengganu mesti mengikut Kohort Umur sepertimana berikut :-


Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sekolah dinasihatkan membuat penyemakan secara menyeluruh tarikh lahir murid di sekolah masing-masing kerana masih ada lagi sekolah tidak mengikut Kohort Umur sebagaimana Akta Pendidikan Wajib 2002 yang berkuatkuasa 1 Januari 2003. Jika sekiranya masih ada lagi sekolah tidak mematuhi akta berkenaan maka pihak pengurusan sekolah akan dipertanggungjawab sepenuhnya.

Sebarang pertanyaan mengenai perkara di atas bolehlah dipanjangkan kepada para pegawai di Unit Pengurusan Sekolah Rendah atau Encik Wahab bin Mohammad di talian 09-6213110.


No comments:

Post a Comment