Friday, January 2, 2009

TAKWIN USR - OGOS 2012


BIL TARIKH HARI PROGRAM  URUS SETIA  TINDAKAN 
1 01/08/2012 Rabu Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar Cemerlang, Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA32 ke DGA34 dan DGA34 ke DGA38) Sektor Pengurusan Sekolah dan Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
2 12-14/08/2012 Ahad-Selasa Mesyuarat Pengurusan Pendidikan Wajib Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
3 16/08/2012 Khamis Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar Cemerlang, Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA32 ke DGA34 dan DGA34 ke DGA38) Sektor Pengurusan Sekolah dan Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
4 23/08/2012 Khamis Mesyuarat Bulanan Unit Rendah Unit Sekolah Rendah Ketua Unit
5 26-28/08/2012 Ahad-Selasa Mesyuarat JK Teknikal Pendaftaran Murid Online Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
6 01-30/08/2012 Ahad-Khamis Proses Pengesahan Penempatan Tahun 1 Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
7 29/08/2012 Rabu Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah Kecemerlangan Negeri Unit Sekolah Rendah  Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster

TAKWIN USR - JULAI 2012BIL TARIKH HARI PROGRAM  URUS SETIA  TINDAKAN 
1 01/07/2012 Ahad Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar Cemerlang, Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA32 ke DGA34 dan DGA34 ke DGA38) Sektor Pengurusan Sekolah dan Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
2 04/07/2012 Rabu Pemantauan Pengurusan Sekolah Angkat Sektor Pengurusan Sekolah dan Unit Sekolah Rendah  Penolong Pengarah Pengurusan Guru
3 08-10/07/2012 Ahad-Selasa Verifikasi Data DOSR Kali 3 Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Data dan ABM
4 12/07/2012 Khamis Mesyuarat Pengurusan Sekolah Guru Besar Terengganu Unit Sekolah Rendah Ketua Unit
5 01-15/07/2012 Ahad-Khamis Pengemuman Keputusan Permohonan Penempatan Tahun 1 Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
6 15/07/2012 Ahad Mesyuarat Bulanan Unit Rendah Unit Sekolah Rendah Ketua Unit
7 16/07/2012 Isnin Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar Cemerlang, Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA32 ke DGA34 dan DGA34 ke DGA38) Sektor Pengurusan Sekolah dan Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
8 16/07/2012 Isnin Kutipan Data Pengurusan Murid Pendidikan Wajib Suku Tahun Kedua Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
9 22/07/2012 Ahad Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah Band 5,6,7 Unit Sekolah Rendah  Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
10 24-26/07/2012 Selasa-Khamis Mesyuarat JK Teknikal Pendaftaran Murid Online Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
11 26/07/2012 Khamis Mesyuarat Pengurusan Pengelola Sekolah Terengganu Unit Sekolah Rendah KU Rendah dan PPSM Cawangan Trg

TAKWIN USR - APRIL 2012
BIL TARIKH HARI PROGRAM  URUS SETIA  TINDAKAN 
1 01/04/2012 Ahad Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar Cemerlang, Guru Besar, Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA34 ke DGA38 dan DGA32 ke DGA34) Sektor Pengurusan Sekolah dan Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
2 04/04/2012 Rabu Pemantauan Pengurusan Sekolah Angkat Sektor Pengurusan Sekolah dan Unit Sekolah Rendah  Penolong Pengarah Pengurusan Guru
3 10-12/04/2012 Selasa-Khamis Pembentangan Permohonan ABM Kewangan 2013 dan 2014 Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Data dan ABM
4 10-12/04/2012 Selasa-Khamis Mesyuarat Pengurusan Data Pendidikan Wajib Suku Tahun Pertama Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
5 15/04/2012 Ahad Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar Cemerlang, Guru Besar, Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA34 ke DGA38 dan DGA32 ke DGA34) Sektor Pengurusan Sekolah dan Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
6 16/04/2012 Isnin Pemantauan Pengurusan Sekolah SKK dan SBT serta calon-calon SKK dan SBT Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
7 15/04/2012 Isnin Mesyuarat Bulanan Unit Rendah Unit Sekolah Rendah Ketua Unit
8 22-24/03/2012 Ahad-Selasa Mesyuarat JK Teknikal Pendaftaran Murid Online Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
9 23/04/2012 Isnin Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah Band 5,6,7 Unit Sekolah Rendah  Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
10 26/04/2012 Khamis Persidangan Profesionalisme Guru Besar Negeri Terengganu Unit Sekolah Rendah  Ketua Unit dan PPSM Trg
11 29/04/2012 Ahad Persidangan Profesionalisme Pengelola Sekolah Rendah Peringkat Negeri  Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
12 01-30/04/2012 Ahad-Khamis Pendaftaran Online Tahun 1, 2013 Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
13 01-30/04/2012 Ahad-Khamis Permohonan Pertukaran Guru Secara Online bagi Pertukaran Sesi 1 Jun Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Pengurusan Guru

TAKWIN USR - JUNE 2012BIL TARIKH HARI PROGRAM  URUS SETIA  TINDAKAN 
1 03/06/2012 Ahad Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar Cemerlang, Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA32 ke DGA34 dan DGA34 ke DGA38) Sektor Pengurusan Sekolah dan Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
2 04/06/2012 Isnin Penyeliaan Sekolah Band 4,5,6,7 dan Audit Berteguran Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Pengurusan Guru & Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
3 06/06/2012 Rabu Pemantauan Pengurusan Sekolah SKK dan SBT serta calon-calon SKK dan SBT Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
4 6/7/2012 Ahad Majlis Pengetua dan Guru Besar bersama-sama Pengarah Pelajaran Negeri Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Pengurusan Guru
5 09/06/2012 Sabtu Seminar Memperkasakan Guru-Guru SJKC Kuala Terengganu dan Marang Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Pengurusan Guru
12-13/06/2012 Selasa-Rabu Mesyuarat kajian dan semakan pencapaian SKT Unit Rendah Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Pengurusan Guru
17/06/2012 Ahad Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar Cemerlang, Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA32 ke DGA34 dan DGA34 ke DGA38) Sektor Pengurusan Sekolah dan Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
6 18/06/2012 Isnin Pengurusan Redeployment Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Pengurusan Guru
20/06/2012 Rabu Mesyuarat Penal Penempatan Murid Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
7 21/06/2012 Khamis Mesyuarat Bulanan Unit Rendah Unit Sekolah Rendah Ketua Unit
10 26-28/06/2012 Selasa-Khamis Lawatan Penanda Arasan ke Selangor Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
11 26-29/06/2012 Selasa-Jumaat Persidangan Guru Besar Kebangsaan Unit Sekolah Rendah Ketua Unit

TAKWIN USR - MEI 2012
BIL TARIKH HARI PROGRAM  URUS SETIA  TINDAKAN 
1 02/05/2012 Rabu Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar  Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA32 ke DGA34) Sektor Pengurusan Sekolah dan Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
2 05/05/2012 Sabtu Seminar Memperkasakan Guru-Guru SJKC Dungun  Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan SJKC
3 06/05/2012 Ahad Seminar Profesional Pengelola Sekolah Terengganu Unit Sekolah Rendah KU Rendah dan PPSM Cawangan Trg
4 07-09/05/2012 Isnin-Rabu Mesyuarat Pengurusan Pendidikan Wajib Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
5 08-10/05/2012 Selasa-Khamis Verifikasi Data DOSR Kali 2 Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Data dan ABM
6 10/05/2012 Khamis Mesyuarat Pengurusan Sekolah Guru Besar Terengganu Unit Sekolah Rendah Ketua Unit
7 10-12/05/2012 Khamis-Sabtu Kusus Profesional Guru SKK dan Asli Terengganu Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
8 13-15/05/2012 Ahad-Selasa Mesyuarat Pertukaran Guru Sesi Jun 2012 Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Pengurusan Guru
9 16/05/2012 Rabu Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar  Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA32 ke DGA34) Sektor Pengurusan Sekolah dan Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
10 20/05/2012 Ahad Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah Kecemerlangan Negeri Unit Sekolah Rendah  Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
11 22/05/2012 Selasa Mesyuarat Bulanan Unit Rendah Unit Sekolah Rendah Ketua Unit
12 24/05/2012 Khamis Mesyuarat Pengurusan Pengelola Sekolah Terengganu Unit Sekolah Rendah KU Rendah dan PPSM Cawangan Trg
13 29/05/2012 Selasa Mesyuarat Penal Penempatan Murid Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid

Thursday, January 1, 2009

TAKWIN USR - MAC 2012

BIL TARIKH HARI PROGRAM  URUS SETIA  TINDAKAN 
1 01/03/2012 Khamis Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar Cemerlang, Guru Besar,  Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA32 ke DGA34) Unit Sekolah Rendah  Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
2 05/03/2012 Isnin Penyeliaan Sekolah Band 4,5,6,7 dan Audit Berteguran Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Pengurusan Guru & Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
3 06-08/03/2012 Selasa-Khamis Kursus Peningkatan Profesionalisma Pengurusan SJKC Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan SJKC
4 08-10/03/2012 Khamis-Sabtu Kursus Pendidikan Wajib Untuk GPK HEM Siri 1 Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
5 15/03/2012 Khamis Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar Cemerlang, Guru Besar,  Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA32 ke DGA34) Unit Sekolah Rendah  Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
6 15/03/2012 Khamis Mesyuarat Pengurusan Redeployment Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Pengurusan Guru 
7 15/03/2012 Khamis Kutipan Data Pengurusan Murid Pendidikan Wajib Suku Tahun Pertama Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
8 18/03/2012 Ahad Mesyuarat Pengurusan Sekolah Guru Besar Terengganu Unit Sekolah Rendah Ketua Unit
9 29/03/2012 Khamis Mesyuarat Bulanan Unit Rendah Unit Sekolah Rendah Ketua Unit
10 19 - 21/03/2012 Isnin - Rabu Pembentangan ABM Perjawatan 2011 dengan Bahagian Sumber Manusia,KPM Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Data dan ABM
11 21/03/2012 Rabu Mesyuarat Pengurusan Pengelola Sekolah Terengganu Unit Sekolah Rendah KU Rendah dan PPSM Cawangan Trg
12 22-23/03/2012 Khamis-Sabtu Kursus Pendidikan Wajib Untuk GPK HEM Siri 2 Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
13 27-29/03/2012 Selasa-Khamis Mesyuarat JK Teknikal Pendaftaran Murid Online Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
14 01-31/03/2012 Ahad-Khamis Penyediaan ABM Kewangan Tahun 2013 Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Data dan ABM
15 01-31/03/2012 Ahad-Khamis Pendaftaran Online Tahun 1, 2013 Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid

TAKWIN USR - JANUARI 2012

TAKWIN USR - JANUARI 2012


BIL
TARIKH
HARI
PROGRAM 
URUS SETIA 
TINDAKAN 
CATATAN/ SEMAKAN
1 03 - 15/01/2012 Ahad - Khamis Penyeliaan Hari Pertama Persekolahan Sektor Pengurusan Sekolah dan Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Pengurusan Guru
2 12/01/2012 Khamis Mesyuarat Pengurusan Sekolah Guru Besar Terengganu Unit Sekolah Rendah Ketua Unit
3 16/01/2012 Isnin Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar Cemerlang, Guru Besar,  Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA32 ke DGA34) Unit Sekolah Rendah  Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
4 25/01/2012 Rabu Pemantauan Pengurusan Sekolah Rendah & Pengurusan Sekolah Angkat Unit Sekolah Rendah dan semua pegawai di JPNT Penolong Pengarah Pengurusan Guru
5 29/01/2012 Ahad  Mesyuarat Pengurusan Pengelola Sekolah Terengganu Unit Sekolah Rendah KU Rendah dan PPSM Cawangan Trg
6 15-17/01/2012 Ahad-Selasa Mesyuarat JK Teknikal Pendaftaran Murid Online Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
7 15-31/01/2012 Ahad-Selasa Hebahan Permohonan Pendaftaran Tahun 1 Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
8 18/01/2012 Rabu Semakan dan Penyelarasan ABM Perjawatan 2012 Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Data dan ABM
9 19/01/2012 Khamis Mesyuarat Bulanan Unit Rendah Unit Sekolah Rendah Ketua Unit
10 29-31/01/2012 Ahad-Selasa Verifikasi Data DOSR Kali 1 Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Data dan ABM
11 01 - 31/01/2012 Ahad - Khamis Perjanjian Program (Aktiviti Sekolah Rendah ) Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Data dan ABM
12 01-31/01/2012 Ahad - Khamis Persediaan Penyediaan Anggaran Mengurus Perjawatan dan Kewangan  Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Data dan ABM
13 01-31/01/2012 Ahad - Khamis Penempatan Guru Sandaran Tidak Terlatih di SJKC Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Pengurusan Guru
14 31/01/2012 Ahad - Khamis Kutipan Data Pengurusan Murid Pendidikan Wajib Unit Sekolah Rendah Penyelia  Kanan Pengurusan Murid
15 01-31/01/2012 Ahad - Khamis Kajian dan Pungutan Data Murid Orang Asli Unit Sekolah Rendah Penyelia Projek Khas/OrangAsli/Kluster

TAKWIN USR - FEBRUARI 2012

TAKWIN USR - FEBRUARI 2012

BIL TARIKH HARI PROGRAM  URUS SETIA  TINDAKAN 
1 01/02/2012 Rabu Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar Cemerlang, Guru Besar,  Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA32 ke DGA34) Unit Sekolah Rendah  Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
2 06/02/2012 Isnin Pemantauan Pengurusan Sekolah SKK dan SBT serta calon-calon SKK dan SBT Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
3 07-09/02/2012 Selasa - Khamis Mesyuarat Pengurusan Data Pendidikan Wajib Siri 1 Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
4 08/02/2012 Rabu Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah Band 5,6,7 Unit Sekolah Rendah  Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
5 14 - 16/02/2012 Ahad - Khamis  Penyediaan Anggaran Mengurus Perjawatan  Tahun 2013 Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Data dan ABM
6 16/02/2012 Khamis Urusan Penempatan Kenaikan Pangkat Guru Besar Cemerlang, Guru Besar,  Guru Penolong Kanan dan Guru Cemerlang (DGA32 ke DGA34) Unit Sekolah Rendah  Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
7 19/02/2012 Ahad Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah Kecemerlangan Negeri Unit Sekolah Rendah  Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
8 20/02/2012 Isnin Mesyuarat Bulanan Unit Rendah Unit Sekolah Rendah Ketua Unit
9 22/02/2012 Ahad Majlis Pengetua dan Guru Besar bersama-sama Pengarah Pelajaran Negeri Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Pengurusan Guru
10 22-24/02/2012 Rabu-Jumaat Mesyuarat JK Teknikal Pendaftaran Murid Online Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid
11 21-23/02/2011 Selasa - Khamis Bengkel Pencalonan SKK dan SBT Unit Sekolah Rendah   Penyelia Kanan Projek Khas/Asli/Kluster
12 26 - 27/02 /2012 Ahad-Isnin Semakan dan Prapembentangan ABM Perjawatan 2013 Unit Sekolah Rendah Penolong Pengarah Data dan ABM
13 01-29/02/2012 Ahad-Khamis Pendaftaran Online Tahun 1, 2013 Unit Sekolah Rendah Penyelia Kanan Pengurusan Murid